قدمت نهصد ساله فرهنگ کتابداری در ترکیه

آیا می دانید که تاریخچه فرهنگ کتابداری در  ترکیه به 900 سال پیش از این می‌رسد؟

1570813
قدمت نهصد ساله فرهنگ کتابداری در ترکیه

فرهنگ کتابداری در ترکیه تاریخچه 900 ساله دارد. اولین کتابخانه‌ها در دوره‌های خان‌نشینی و سلجوقیان آناطولی ساخته شده و در دوره عثمانیان رو به رونق و توسعه نهادند. کتابخانه ها، در اولین دوره‌های زمامداری امپراطوری عثمانی در بنیه مساجد، مقبره ها، مدارس و موسسات خیریه جای گرفته و سپس بعنوان نهادی جداگانه و مستقل به فعالیت خود ادامه دادند.

کتابخانه دولتی بایزید که در سال 1884 به فعالیت آغاز کرد، اولین کتابخانه رسمی ترکیه بشمار می رود. در روزهای اول تاسیس این کتابخانه در قفسه های آن تنها اثر " تاریخ نائما " متعلق به مصطفی نائما تاریخ نویس معروف دولت عثمانی وجود داشت. در طول زمان با آثار جمع آوری شده از تکایا و خانقاه‌ها، کتاب‌های خریداری شده و آثاری که به کتابخانه هدیه شدند، این کتابخانه به یک بانک اطلاعاتی غنی و ارزشمند تبدیل شد. در منابع این کتابخانه با مرعیت قانون جمع آوری داده ها و نسخه‌های چاپی که در سال 1934 با درخواست مصطفی کمال آتاترک تدوین گردید، افزایش شایان توجهی قید گردید. براساس قانون مذکور دیگر نسخه هر اثری که در ترکیه چاپ می شد باید به این کتابخانه واگذار می‌شد. کتابخانه دولتی بایزید که امروزه با بیش از یک میلیون سند به آدرس غیرقابل انصراف مورخین تبدیل شده، به توسعه و ارائه خدمات ارزنده ادامه می دهد.خبرهای مرتبط