نامه دعوت به ترک ترکیه چیست و به چه کسانی ارسال می‌شود؟

آیا می‌توان از ورقه خروج از ترکیه به جای گذرنامه استفاده کرد؟

1555876
نامه دعوت به ترک ترکیه چیست و به چه کسانی ارسال می‌شود؟

در این نوشته به ارائه اطلاعات در رابطه با "حکم اخراج از کشور"، "دعوت به ترک ترکیه" و "مجوز خروج از کشور" به ارائه اطلاعات به شما همراهان گرامی خواهیم پرداخت.

 

دعوت به ترک ترکیه

برای کسانی که حکم دیپورت آنها صادر شده است، نوشته‌ای با مضمون "دعوت به ترک ترکیه" ارسال می‌شود و یا به خود این افراد یا وکیل آنها داده می‌شود. در این نوشته دلیل اتخاذ حکم دیپورت و نیز مهلت قانونی برای ترک کشور قید می‌گردد. مهلت قانونی تعیین شده نمی‌تواند کمتر از 15 روز و بیشتر از 30 روز باشد. این افراد باید در مهلت قانونی تعیین شده، ترکیه را ترک کنند. علاوه بر نامه "دعوت به ترک ترکیه"، به نام این افراد "مجوز خروج از ترکیه" نیز صادر می‌گردد. افراد با استفاده از این مجوز و بدون نیاز به گذرنامه رسمی می‌توانند از مرزهای قانونی کشور را ترک کنند. در قبال صدور این مجوز از مهاجرین نامنظم هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌شود. افرادی که در مهلت قانونی تعیین شده، کشور را ترک کنند، می‌توانند هر وقت که بخواهند به شکل رسمی و از طرق قانونی بار دیگر وارد کشور شوند. اما در مورد افرادی که در مهلت قانونی تعیین شده، کشور را ترک نکنند، حکم بازداشت اداری صادر می‌شود. این افراد به مراکز بازپس فرستادن اعزام می‌شوند و تا زمان دیپورت در این مراکز نگهداری می‌گردند. همچنین در مورد  این افراد مقررات منع ورود به ترکیه برای مدت معلوم اعمال می‌شود.

 

برای افراد ذیل نامه "دعوت به ترک ترکیه" ارسال نمی شود. افرادی که شرایط زیر را داشته باشند، در همان مرحله اول تحت نظارت اداری قرار می‌گیرند و تا زمان دیپورت از کشور در مرکز بازپس فرستادن مهاجرین نامنظم نگهداری می‌شوند:

الف) کسانی که احتمال فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

ب) کسانی که قوانین ورود یا خروج قانونی را نقض کرده باشند،

ج) کسانی که از اسناد جعلی استفاده کرده باشند،

د) کسانی که با مدارک جعلی اجازه اقامت گرفته باشند یا سعی در گرفتن آن داشته باشند،

ه) کسانی که تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت عمومی یا سلامت عمومی باشند.

 

طول مدت بازداشت اداری با هدف دیپورت از کشور

در مورد افرادی که احتمال فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد، قوانین ورود یا خروج قانونی را نقض کرده، از اسناد جعلی استفاده کرده، بدون داشتن دلیل موجه در مهلت قانونی تعیین شده، ترکیه را ترک نکرده باشند یا تهدیدی علیه نظم، امنیت یا سلامت عمومی به‌شمار روند، از طرف استانداری حکم بازداشت اداری صادر می‌گردد.

کسانی که در مورد آنها حکم بازداشت اداری صادره شده، تا زمان دیپورت در مراکز بازپس فرستادن نگهداری می‌شوند. مدت زمان نگهداری فرد خارجی در این مراکز نمی‌تواند بیش از 6 ماه باشد. اما در صورتی که فرد با مقامات مسئول همکاری نکند و در مورد کشور مبدا خود اطلاعات درست ارائه ندهد و به‌این دلیل نیز امور مربوط به دیپورت وی به درازا بکشد، این مدت می‌تواند برای 6 ماه دیگر نیز تمدید شود. یعنی یک فرد خارجی در مجموع به مدت یک سال می‌تواند در این مراکز نگهداری شود.

ضرورت ادامه بازداشت اداری هر ماه از طرف استانداری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و در صورت عدم ضرورت، این امر بلافاصله به وزارت مربوطه اطلاع داده می‌شود و با لغو حکم بازداشت اداری، به نام فرد "ورقه خروج از کشور" تنظیم می‌گردد تا فرد بتواند با استفاده از آن کشور را ترک کند. از این افراد خواسته می‌شود تا تاریخ مسافرت در آدرس مشخص اقامت کرده و در فواصل زمانی معین برای امضای دفتر مربوطه به کلانتری مراجعه کرده و حضور خود را در آدرس مشخص شده اعلام نمایند.  

.

 

 خبرهای مرتبط