کتابهای مختلف از نویسندگان خارجی در رابطه با زندگی آتاترک موسس جمهوری ترکیه

آیا می‌دانید که 46 - تعداد بسیاری کتاب به زبانهای مختلف در رابطه با مصطفی کمال آتاترک موسس جمهوری ترکیه نوشته شده است؟

1528314
کتابهای مختلف از نویسندگان خارجی در رابطه با زندگی آتاترک موسس جمهوری ترکیه

مصطفی کمال آتاترک که روز 10 نوامبر سال 1938 دار فانی را وداع گفت، مهمترین فرد جمهوری ترکیه می‌باشد. آتاترک نه تنها در ترکیه بلکه بر روی کل جهان تاثیرات مهمی داشته است. بسیاری از کشورها با یادگیری و الگو برداری از فعالیتهای وی حرکت کرده‌اند. بسیاری از محققان، نویسندگان زندگی او را بررسی کرده و کتابهایی در این رابطه نوشته‌اند.

یکی از مشهورترین این کتابها، کتاب "آتاترک – طلوع دوباره یک ملت" نوشته لرد کینروس که از سوی حکومت انگلستان برای نوشتن بیوگرافی آتاترک موظف شده بود، می‌باشد. در این کتاب که اولین چاپ آن سال 1960 انجام شد، خصوصیات شخصی آتاترک، دوره اخیر امپراتوری عثمانی و اولین سالهای جمهوریت در ترکیه جای گرفته است. اندرو مانگو محقق انگلیسی دیگری نیز کتابی با نام "آتاترک – موسس ترکیه مدرن" نوشته و زندگی آتاترک را با همه جوانبش مورد بررسی قرار داده است. کتاب "درسهایی در رابطه با رهبری از ژنرال نابغه و موسس ترکیه مدرن – آتاترک" نوشته آوستین بای نویسنده امریکایی که خود نیز یک نظامی بوده است، یک بیوگرافی جالب توجه از رهبری آتاترک است که هوش و استعداد وی در فرماندهی نظامی را مورد بررسی قرار می‌دهد. کتاب "آتاترک" نوشته کلاوس کرایسر محققی که در رابطه با زبان و تاریخ ترک مطالعات بسیاری داشته نیز بارها در آلمان چاپ شده و منبع مهمی برای دانشجویان و بخش آموزشی بوده است.خبرهای مرتبط