آیا می‌دانید که: کاخ توپ‌کاپی یکی از بزرگترین کاخ موزه‌های جهان است؟

آیا می دانید کاخ توپ‌کاپی که در زمینی به مساحت 700 هزار متر مربع ساخته شده، یکی از بزرگترین کاخ موزه‌های جهان است؟

1486003
آیا می‌دانید که: کاخ توپ‌کاپی یکی از بزرگترین کاخ موزه‌های جهان است؟

آیا می دانید کاخ توپ‌کاپی که در زمینی به مساحت 700 هزار متر مربع ساخته شده، یکی از بزرگترین کاخ موزه‌های جهان است؟

ساخت کاخ توپ‌کاپی که به دستور سلطان محمد فاتح پس از فتح استانبول در سال 1460 آغاز شده بود در سال 1478 به پایان رسید. این کاخ که در شبه‌جزیره تاریخی استانبول که بین دریای مرمره، تنگه استانبول و خلیج واقع است، نزدیک به چهارصد سال به عنوان مرکز حکومت، آموزش و هنر امپراطوران عثمانی و اقامتگاه پادشاهان مورد استفاده قرار گرفته است.

در آغاز دهه 1850 به علت ناکافی بودن محوطه کاخ موجود برای تأمین نیازهای پروتکل دولتی قرن نوزدهم، کاخ دولماباغچه ساخته شد و پس از مدتی مرکز زندگی و اداری این سلسله به طور کامل به کاخ دولماباغچه منتقل گردید.

پس از لغو سلطنت عثمانی در سال 1922 کاخ توپ‌کاپی که به دستور مصطفی کمال آتاتورک در 3 آوریل 1924 به موزه تبدیل شد، اولین موزه دوران جمهوریت است. امروز کاخ توپ‌کاپی با معماری، مجموعه‌ها و تقریباً 300 هزار سند بایگانی شده یکی از بزرگترین کاخ موزه‌های جهان است.خبرهای مرتبط