آغازی بزرگ برای ترکیه؛ کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه

کشف ذخایر گاز طبیعی در آبهای دریای سیاه از سوی ترکیه در کانون توجه رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفته‌ است.

1480291
آغازی بزرگ برای ترکیه؛ کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه

 خبر کشف ذخایر گاز طبیعی در آبهای دریای سیاه از سوی ترکیه در هفته گذشته، در صدر اخبار رسانه‌های داخلی و بین‌المللی قرار گرفت. رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در این خصوص اظهار داشته است که میزان ذخایر گازی کشف شده در حدود ۳۲۰ میلیارد متر مکعب است و این کشف در ناحیه ای به نام «تونا»، از محدوده اکتشافی «ساکاریا» در دریای سیاه به عمل آمده است. اردوغان افزود که ترکیه در سایه این کشف مصمم است تا سال ۲۰۲۳ اقدام به استخراج و انتقال گاز طبیعی مذکور کند.

ترکیه سالیانه ۵۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی مصرف می‌کند و برای تامین ۹۹ درصد از انرژی مورد نیاز خود به کشورهای خارجی وابسته است. ذخایری که تاکنون در دریای سیاه کشف شده است برای ۷ تا ۸ سال می تواند انرژی مورد نیاز ترکیه در زمینه مصرف گاز طبیعی را برآورده سازد. اما همین کشف، بزرگترین کشف تاریخ ترکیه در زمینه ذخایر گاز طبیعی و دوازدهمین کشف مهم دنیا در این خصوص تلقی می شود.

اکنون به نوشته دکتر مراد یئشیل تاش، مدیر بخش مطالعات امنیتی موسسه «ستا»ی ترکیه در خصوص این موضوع توجه فرمایید:

وابستگی ترکیه به منابع خارجی انرژی سبب می‌شود تا ترکیه با بسیاری از کشورها، بالاجبار روابط متعادلی برقرار سازد. پرداخت سالیانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار توسط ترکیه برای خرید انرژی موجب شده تا ترکیه هر ساله با کسری حساب جاری در بودجه خود روبرو شود. به این ترتیب کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه اگرچه هم اینک، صرفا قادر است تا میزان اندکی از نیازمندیهای ترکیه به این انرژی را تامین کند اما قادر خواهد شد تا در امر سیاست گذاریهای ترکیه در زمینه انرژی، پویایی بزرگی را به ارمغان آورد.

در صدر این پویایی، موضوع بروز تنوع در منابع انرژی جای دارد. ترکیه از سالها پیش سیاست ایجاد تنوع در منابع انرژی خود را تعقیب می کند. آنکارا ضمن انجام سرمایه گذاری‌های ملی در زمینه انرژی بادی و انرژی خورشیدی، ظرفیت تولید انرژی هیدرولیکی خود را نیز به صورت مهمی افزایش داده است. در صورت ادامه اکتشافات تازه در دریای سیاه، گاز طبیعی ترکیه می‌تواند به انرژی جایگزینی برای کشور تبدیل شود.

یکی دیگر از اصول سیاست تنوع دهی به منابع انرژی، ایجاد تنوع در کشورهای تامین کننده انرژی است. هدف این سیاست خلاص شدن از وابستگی به تامین انرژی از یک کشور واحد است. کشف ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه، ترکیه را نیرومندتر خواهد کرد و سبب تامین فضای مانور وسیعتری برای ترکیه در زمینه تنوع منابع انرژی خواهد شد.

بازتاب دیگر این حادثه، تحکیم موقعیت ترکیه در زمینه امنیت انرژی و عرضه ان می باشد. ترکیه یکی از مهمترین کشورهای جهان در امر انتقال انرژی است و بی تردید یکی از مهمترین ویژگیهای مثبت ترکیه ساختار پایدار آن است. هنگامیکه به درگیریهای موجود در اطراف ترکیه، منابع انرژی و ذخایر بالقوه موجود نظری بیفکنیم خواهیم دید که داشتن ثبات ساختاری، خصلتی بسیار مهم است. ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه، مزیت ترکیه در امر انتقال ترانزیت گاز را مستحکمتر خواهد کرد و از سوی دیگر ترکیه را به یک کشور صاحب انرژی تبدیل خواهد کرد.

آنکارا با پشتوانه گاز طبیعی دریای سیاه می تواند به یک کشور پیش‌رو و نقش‌آفرین در عرصه انرژی تبدیل شود. ترکیه که در بازار بسیار پر رقابت انرژی، صاحب برخی کاستیها است، اگر قادر به تبدیل ذخایر گاز طبیعی در دریای سیاه به منابع پایدار انرژی کند، در آن هنگام، در زمینه چانه‌زنی بر سر انرژی امتیازات بزرگی کسب خواهد کرد. این امتیاز خواهد توانست در کنار دیگر نقش‌آفرینیهای ترکیه، این کشور را تبدیل به یک قدرت صاحب منابع انرژی در عرصه بین المللی کند.

آنکارا که در سالهای اخیر خود را در برابر یک بلوک‌بندی منطقه‌ای در عرصه سیاست خارجی مشاهده می‌کند، اگر قادر به تبدیل شدن به یک قدرت واجد منابع انرژی شود آن موقع خواهد توانست تا از ظرفیت بیشتری در زمینه انعطاف‌پذیری در سیاست خارجی خود برخوردار شود.

میزان ذخایر کشف شده در دریای سیاه در حال حاضر نمی‌تواند ترکیه را به یک غول انرژی تبدیل کند اما، همین کشف نشان دهنده آغازی بزرگ در روند سیاستهای مصرانه ترکیه برای مبدل شدن به یک قدرت بزرگ صاحب انرژی است. اگر ذخایر جدیدی از انرژی کشف شود ترکیه به یک قدرت بزرگ صاحب انرژی تبدیل خواهد شد که این دگرگشت میتواند سبب بروز تغییرات ریشه ای در ژئوپلتیک منطقه‌ای شود.

ترجمه: دکتر فرزاد صمدلی

 

 

 

 خبرهای مرتبط