آیا ترکیه می‌تواند پناهندگان دارای حفاظت بین‌الملل را دیپورت کند؟

تحت کدام شرایط فردی را که تحت حفاظت بین‌الملل است یعنی عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط را دریافت کرده، می‌توان به کشور خود بازپس فرستاد و یا از کشور اخراج کرد

1469120
آیا ترکیه می‌تواند پناهندگان دارای حفاظت بین‌الملل را دیپورت کند؟

در این نوشته به ارائه اطلاعات در رابطه با بازپس فرستادن مهاجرین با دیپورت آنها خواهیم پرداخت.

همانطور که قبلا نیز گفتیم، خارجیانی که در ترکیه زندگی می کنند، تحت حفاظت بین المللی باشند یا نباشند، تابع قانون خارجیان و حفاظت بین‌المللی هستند و روند تعیین و ارزیابی موقعیت آنها بر اساس موارد مندرج در این قانون انجام می‌گیرد. در پایان فرآیندهای مندرج در این قانون، موقعیت خارجیان از نظر حفاظت بین‌المللی مشخص می‌شود. در حالت کلی خارجیانی که تحت حفاظت بین‌الملل باشند، نمی‌توانند به کشور خودشان بازپس فرستاده شوند و یا از کشور دیپورت گردند. اما در برخی شرایط استثنایی که در قانون پیش‌بینی شده است، می‌توان فردی را که تحت حفاظت بین‌الملل است یعنی عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط را دریافت کرده، به کشور خود بازپس فرستاد و یا از کشور اخراج کرد.   

باز پس فرستاندن:

مطابق ماده 54 قانون شماره 6458 ، در مورد خارجیان در شرایط ذیل می‌توان حکم دیپورت صادر کرد:

● عضویت در یک سازمان تروریستی یا حمایت از آن؛

● استفاده از اسناد جعلی و ارائه اطلاعات نادرست به هنگام انجام امور در ترکیه؛

● امرار معاش از راههای غیرمشروع در طول مدت اقامت در ترکیه؛

● تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی و یا سلامت عمومی؛

● کسانی كه بیش از ده روز از ویزا یا معافیت ویزای در نظر گرفته شده برای آنها در ترکیه اقامت داشته باشند یا ویزای آنها فسخ شده باشد؛

● کسانی که مجوز اقامت آنها لغو شده باشد؛

● کسانی که اجازه اقامت آنها به پایان رسیده و بدون دلیل موجه به مدت بیش از ده روز از زمان انقضای مجوز اقامتی در ترکیه مانده باشند؛

● افرادی که بدون داشتن مجوز کار، به شکل قاچاق کار کنند؛

● افرادی که قانون مربوط به ورود به ترکیه و یا خروج از آن را نقض کرده باشند و یا درصدد نقض این قانون برآمده باشند؛

● کسانی که درخواست حفاظت بین‌الملل آنها رد شده باشد، کسانی که شامل حفاظت بین‌المللی نمی‌شوند، کسانی که درخواست حفاظت بین‌الملل را پس گرفته باشند، کسانی که درخواست حفاظت بین‌الملل آنها پس گرفته تلقی شده است، کسانی وضعیت حفاظت بین‌الملل آنها به پایان رسیده و یا لغو شده است، کلیه این افراد پس از صدور رای نهایی در مورد آنها نمی‌توانند به اقامت در ترکیه ادامه دهند؛

● کسانی که درخواست آنها برای تمدید اجازه اقامت رد شده باشد، کسانی که پس از اتمام مجوز اقامتی ظرف ده روز از ترکیه خارج نشده باشند؛

● ارتباط داشتن با سازمان‌هایی که توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی شده‌اند.

طبق ماده 55 قانون خارجیان و حفاظت بین‌الملل در مورد افراد ذیل نمی‌توان حکم دیپورت داد:

● وجود دلایلی جدی مبنی بر اینکه فرد در صورت دیپورت شدن با مجازات اعدام، شکنجه و یا سایر مجازات‌های غیرانسانی یا تحقیرآمیز روبرو خواهد شد؛

● افرادی که به دلیل مشکلات جدی سلامتی، سن و یا حاملگی، در صورت مسافرت با خطر جدی مواجه خواهند شد؛

● کسانی که به دلیل ابتلا به یک بیماری که زندگی آنها را تهدید می کند، تحت درمان قرار دارند و در صورت دیپورت ادامه درمان آنها در آن کشور امکان ندارد؛

● قربانیان تجارت انسان که در حال بهره‌مندی از پروسه حمایت از قربانیان هستند؛

● قربانیان خشونت روحی، جسمی یا جنسی تا زمانی که درمان آنها تمام شود.

 

لازم به ذکر است که تنها شعبه‌های استانی اداره کل مهاجرت صلاحیت صدور حکم دیپورت را دارند. اداره پلیس و دیگر سازمان‌ها نمی‌توانند تصمیم به دیپورت یک فرد بگیرند. ابلاغیه مربوط به دیپورت فرد باید به زبانی انجام گیرد كه شخص بتواند آن را بفهمد.

فرد می تواند در اعتراض به تصمیم دیپورت، ظرف 7 روز پس از تاریخ ابلاغ به دادگاه اداری دارای صلاحیت مراجعه کرده و به تصمیم گرفته شده اعتراض نماید.

فرد همچنین می تواند برای لغو حکم دیپورت، به مراکز کمک های قضایی وابسته به کانون وکلا مراجعه نماید.

دادگاه اداری دارای صلاحیت باید اداره مهاجرت استان را در جریان اعتراض ارائه شده به حکم دیپورت و درخواست تجدید نظر بگذارد.

اعتراض به حکم دیپورت و درخواست تجدیدنظر در مورد آن، اجرای حكم دیپورت را متوقف می‌كند. تا نهایی شدن روند دادرسی و مشخص شدن نتیجه اعتراض، فرد را نمی‌توان دیپورت کرد. اما بندهای b ، d و K قسمت 1 ماده 54 قانون خارجیان و حفاظت بین المللی در این زمینه استثنا هستند، یعنی اگر حکم دیپورت بر مبنای این بندها اتخاذ شده باشد، در این صورت با ارائه اعتراض به دادگاه و درخواست تجدید نظر، اجرای حکم دیپورت به طور اتوماتیک متوقف نمی‌شود، بلکه فرد باید با مراجعه به دادگاه قانون اساسی درخواست حکم تدبیر مبنی بر ماندن در ترکیه تا نهایی شدن روند دادرسی و مشخص شدن نتیجه را نماید.

حکم صادره از سوی دادگاه اداری در این زمینه قطعی است و اعتراض به آن وارد نیست.

اگر اعتراض به حکم دیپورت مورد قبول قرار نگیرد، فرد می تواند برای اعتراض به شکل انفرادی به دادگاه قانون اساسی مراجعه کند.خبرهای مرتبط