موسیقی درمانی در بسیاری از تمدنهای ترک استفاده میشده است

آیا میدانید که درمان با موسیقی در بسیاری از تمدنهای ترکی که در آسیای میانه و بعدها در آناتولی تاسیس شده اند، انجام میشده است؟

1359137
موسیقی درمانی در بسیاری از تمدنهای ترک استفاده میشده است

 

موسیقی در فرهنگی یونان باستان به عنوان منبع همه فضائل محسوب گردیده و برای آموزش روح و آرامش آن مورد استفاده قرار میگرفته است. ترکها نیز در آسیای میانه، برای درمان بسیاری از بیماریها از موسیقیدانهای  شامان که به آنها "باسکی" گفته میشد، یاری میگرفته اند.

استفاده از روشهای درمان با موسیقی و بخصوص فعالیتهای موسیقی تراپی که در جهان ترک – اسلام و بخصوص در بیمارستانها مورد استفاده قرار میگرفت، از قرن نهم آغاز شده و در طول زمان توسعه یافته است. در قرون وسطی که بیماران روانی در غرب به عنوان بیمار محسوب نشده و شکنجه میشده اند، ترکها آنها را به عنوان بیمار قبول کرده و برای تداوی آنها اهمیت بسزایی قائل بودند.  ابوعلی سینا نیز از موسیقی برای درمان بیماران روانی استفاده کرده و روشهای او در دوره عثمانی نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

موسیقی درمانی امروزه نیز مورد استفاده قرار میگیرد. این نوع درمان در بیماریهای روانی، افسردگی، استرس، ترس، بیخوابی، سردرد، گردن درد، کمر درد، درد عضلات، درد مفاصل، دیابت و یک چنین بیماریهایی مورد استفاده قرار گرفته و تاثیرات به سزایی دارد.خبرهای مرتبط