آیا می دانید؟ - هرودوت پدر تاریخ

آیا می دانید، هرودوت که بعنوان پدر تاریخ شناخته می شود، در شهرستان بودروم ترکیه بدنیا آمده است

آیا می دانید؟ - هرودوت پدر تاریخ

آیا می دانید، هرودوت که بعنوان پدر تاریخ شناخته می شود، در شهرستان بودروم ترکیه بدنیا آمده است.

بودروم و یا با نام تاریخیش هالیکارناسوس با آفتاب، دریا، طبیعت و افسانه هایش یکی از شهرهای آناتولی غربی می باشد. این شهر که تاریخ آن به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد، از تمدنهای بیشماری میزبانی کرده است. این شهر همچنین زادگاه هرودوت با عنوان پدر تاریخ می باشد. هرودوت در قرن 5 ام قبل ازمیلاد در این شهر بدنیا آمده است.

هالیکارناسوس این نام را از مائوسولوس پادشاه کاریا برگرفته است. بعد از مرگ وی آرامگاه یادواره ایی بنام پرنسس آرتمیس در این شهر احداث شده و سالها بعد نیز تاریخدانان از این اثر بعنوان یکی از عجایب هفتگانه جهان یاد کردند.خبرهای مرتبط