29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه گرامی باد

در سالگرد این روز بزرگ، یاد و خاطره قهرمانان جنگ استقلال و در راس مصطفی کمال آتاتورک را گرامی می داریم

29 اکتبر سالروز تاسیس جمهوری ترکیه گرامی باد

امروز سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه را جشن می گیریم. در 29 اکتبر سال 1923 در پی شلیک چند پاره توپ و با شادی و غرور تاسیس جمهوری ترکیه را به جهان اعلام کردیم. شکست امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول و غارت خاکهای این امپراتوری از سوی دول پیروز، باعث اندوه بزرگی در سراسر کشور شده بود. در نتیجه این امر نیروهای ملی تحت رهبری مصطفی کمال آتاتورک و با نام قوای ملیه، جنگ استقلال را آغاز کردند. با حرکت از این ایده که مناطق اکثرا ترک نشین باید به عنوان مرزهای ترکیه تعریف شوند، مبارزات آغاز گردید و در نتیجه این مبارزات نیروهای ترکیه توانستند در 30 آگوست 1922 نیروهای اشغالگر از در نبردهای میدانی شکست داده و آنها را از سرزمین ترکیه امروزی بیرون برانند. با آزادی استانبول از تسلط نیروهای اشغالگر در نتیجه مذاکرات صلح و در نهایت با امضای پیمان صلح لوزان امپراتوری عثمانی از صحنه تاریخ حذف گردید و جمهوری نوین ترکیه تاسیس شد. در پی این مذاکرات که تا 29 اکتبر 1923 به طول انجامید، بالاخره در این روز تاسیس جمهوری ترکیه و انتخاب آنکارا به عنوان پایتخت این جمهوری نوین به کل جهان اعلام شد. در سالگرد این روز بزرگ، یک بار دیگر تاسیس جمهوری ترکیه را جشن می گیریم و یاد و خاطره قهرمانان جنگ استقلال و در راس مصطفی کمال آتاتورک را گرامی می داریم.خبرهای مرتبط