21 سپتامبر روز جهانی صلح گرامی بود

امیدواریم سازمان ملل که از اهمیت زیادی در حفظ صلح جهانی برخوردار است، بتواند با ساختاری مبتنی بر عدالت و بی طرف بودن به صلح جهانی خدمت کند

21 سپتامبر روز جهانی صلح گرامی بود

امروز روز جهانی صلح است. روز اعلان جنگ آلمان هیتلری علیه لهستان در کشورهای بلوک شرق سابق که جزوی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند و نیز در ترکیه، بعنوان "روز جهانی صلح" گرامی داشته می شود. تأسیس سازمان ملل پس از پایان جنگ جهانی دوم با هدف جلوگیری از بروز جنگ جهانی دیگر، مانع از ظهور و گسترش بسیاری از جنگها شد. با این وجود، هر از گاهی درگیری ها و جنگ های منطقه ای نیز اتفاق افتاد. در جریان تأسیس سازمان ملل متحد، به شکلی نابرابر تنها 5 کشور اعضای دایمی  شورای امنیت سازمان ملل را تشکیل دادند. اگرچه بعدها بسیاری از کشورها از این وضعیت انتقاد کرده اند، اما شورای امنیت هنوز هم تنها 5 عضو دائم دارد. همانند آنچه در مسئله فلسطین رخ داد، در صورت وتوی یکی از این پنج عضو مجمع عمومی این سازمان نمی تواند تصمیمات مشترکی اتخاذ نماید. ترکیه، ایده رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر اینکه "جهان بزرگتر از 5 است" در سالهای اخیر حمایت روزافزونی پیدا کرده است. امیدواریم سازمان ملل متحد که از اهمیت زیادی در حفظ صلح جهانی برخوردار است، بتواند با ساختاری مبتنی بر عدالت و بی طرف بودن به صلح جهانی خدمت کند.خبرهای مرتبط