آیا میدانید که آتاترک در رتبه بندی عظمت سیاسی، در رده اول قرار دارد؟

آیا میدانید 38

1268729
آیا میدانید که آتاترک در رتبه بندی عظمت سیاسی، در رده اول قرار دارد؟

آیا میدانید که آتاترک در رتبه بندی عظمت سیاسی، در رده اول قرار دارد؟

 

آیا میدانید که بر اساس تحقیقات انجام شده در امریکا، آتاترک در میان همه رهبران جهان از گذشته تا کنون، در رتبه بندی عظمت سیاسی، در رده اول قرار گرفته است؟

 

پرفسور دکتر آرنولد لودویگ متخصص روانشناسی از دانشگاه کنتاکی ایالات متحده امریکا، 18 سال است که پروژه ای با هدف اندازه گیری صفات رهبران جهان، اجرا میکند. لودویگ تحقیقاتش را در کتابی با نام "پادشاه کوه: ماهیت رهبری سیاسی" گرد هم اورده و 377 رهبر مهم در جهان که نامشان را طی صد سال اخیر در تاریخ هک کرده اند را بررسی کرد. در ارزیابی رهبران جهان، خصوصیاتی چون نجات یک کشور، گردهم اوردن دوباره یک کشور، به میان آوردن یک ایدئولوژی جدید و دوره ای که رهبری کرده است، در نظر گرفته شده است.

طی ارزیابیهایی که وی انجام داده است، آتاترک در میان 377 رهبر جهان، در رده اول جای گرفته است. پس از آتاترک، روزولت رئیس جمهور ایالات متحده امریکا و مائو رهبر چینی، در این رتبه بندی، جای گرفته اند.خبرهای مرتبط