30 آگوست روز عید پیروزی گرامی باد

ویژه برنامه 30 آگوست روز عید پیروزی

30 آگوست روز عید پیروزی گرامی باد

امروز عید پیروزی 30 آگوست، که با ظفر در جنگ استقلال به نتیجه رسیده را جشن می گیریم. پیروزی ارتش ترکیه به فرماندهی غازی مصطفی کمال آتاتورک، در آخرین نبرد از جنگ رهایی بخش ملی که در ۲۶ام آگوست سال ۱۹۲۲ آغاز شده بود، همه ساله گرامی داشته میشود. ارتش ترک به فرماندهی مصطفی کمال آتاتورک در ۲۶ آگوست ۱۹۲۲ به سوی دشمن لشکرکشی کرد و در مدت زمان کوتاهی مواضع دشمن را در هم کوبید. سی ام آگوست نیز دشمن را مورد محاصره قرار داده و مغلوب ساخت.  عید پیروزی که نمادی از غیرت و قدرت ملت ترک بوده و عزم و اراده این ملت غیور را به تمامی جهانیان نشان میدهد، یکی از اعیاد ملی در ترکیه بوده و همه ساله با شور و شعفی فراوان گرامی داشته میشود.

 

 خبرهای مرتبط