آیا می دانید 35 - کوههای غاز

کوههای غاز

آیا می دانید 35 - کوههای غاز

آیا می دانید، کوه آیدا که در میتولوژی یونان باستان از آن یاد شده است، همان کوههای غاز امروزی می باشد؟

هومروس نیز در اثر معروف خود " ایلایدا " از کوه آیدا یعنی کوههای غاز امروزی بعنوان " مادر حیوانات وحشی با چشمه های زیاد " یاد کرده است. کوههای غاز که در بین استانهای چاناک قلعه و بالیک اسیر در آناتولی شمالغربی قرار دارد، با دریا و اراضی سرسبز خود یکی از جاهای دیدنی ترکیه می باشد. این منطقه از 800 گونه گیاهی مختلف میزبانی می کند. از هر نقطه کوههای غاز منابع آب شیرین فوران می کند. یکی از مهمترین ویژگی های این منطقه صاحب بودن به اکسیژن زیاد بعد از کوههای آلپ در جهان می باشد.

کوه های غاز بهمراه زیبایی طبیعی، اهمیت تاریخی دارد. تاریخ دانسته شده آن از هزاره دوم قبل میلاد آغاز می شود. مشاهده خرابه های عتیق بیشماری در حوالی آن امکان پذیر می باشد.   خبرهای مرتبط