آیا می دانید 30 - حکایت گل لاله استانبول

آیا می دانید، هلند که امروزه بزرگترین پرورش دهنده گل لاله می باشد، این گل زیبا را از استانبول گرفته است؟

آیا می دانید 30 - حکایت گل لاله استانبول

آیا می دانید، هلند که امروزه بزرگترین پرورش دهنده گل لاله می باشد، این گل زیبا را از استانبول گرفته است.

لاله برای اولین بار از طریق راههای تجاری از آسیا وارد اروپا شد. لاله همراه با ترکهای سلجوقی از شرق وارد آناتولی شد و زینت بخش باغچه های سلجوقیان و قصرها و کاخها گردید.

این گل بعد از تاسیس دولت عثمانی  به حضور در تمامی عرصه های زندگی ادامه داد و زینت بخش ردا و پیراهنهای  پادشاهان، مغفرهای سربازان، زین اسبها و دیوار قصر و مساجد شد. از طرح این گل زیبا در تزئین لباس ها، دیوارها و ظروف به وفور استفاده گردید.

بعد از فتح استانبول به سال 1453، استانبول عنوان مناسبترین محل برای پرورش گل لاله را بدست آورد و گونه های جدید لاله های آورده شده از کریمه و سوریه در این شهر پرورش داده شد.

اروپا با گل لاله در نیمه دوم قرن 16 آشنا شد.

بر اساس اطلاعات جای گرفته در منابع مختلف، لاله در اروپا برای اولین بار در سالهای 1555 الی 1562 مشاهده شد.

گل لاله جزو گیاهانی بود که اوگیر گیسلین باسبک سفیر امپراطوری اتریش – مجارستان در زمان سلطان سلیمان قانونی، آن را همراه خود از استانبول به اروپا برد. باسبک بدلیل توجه و علاقه شدیدی که به لاله داشت، پیازهای این گل را به دوستش کارلوس کلوسیوس که کارشناس گیاه شناسی بود، داد و او نیز لاله را به هلندی ها معرفی می کند.

و بدین ترتیب با گذشت زمان لاله استانبول تبدیل به گل ملی هلند شد. خبرهای مرتبط