برنامه ویژه روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست را به تمامی بشریت تبریک می گوئیم

برنامه ویژه روز جهانی محیط زیست

پیشرفتهای حاصله در عرصه صنعتی موجب گردید تا طبیعت و محیط زیست بدست انسان با سرعتی هر چه بیشتر و بی سابقه تر آلوده شده و متضرر گردد. انسان دیگر به این واقعیت پی برده که در حال برهم زدن تعادل طبیعی، جهانی که قادر به بازیافت و تجدید خود است ، می گردد. با توسعه این خود آگاهی ، شعور حراست از محیط زیست جهانی که در آن زندگی می کنیم، در گفتار و کردار انسان امروزی جایگزین شده است. دیگر امروزه به تولید راه حل های عاقلانه برای تجدید و بازیافت تاسیسات صنعتی، اتومبیل ها و هر نوع تفاله انسانی که به طبیعت آسیب می رساند، آغاز شده است. دولت های جهان بوسیله سازمانهای بین المللی برای حراست از کره زمین راه حل های جدید و عاقلانه ایی در پیش گرفتند. برای اینکه نسل های آینده بتوانند در محیطی تمیز و سالم به زندگی ادامه دهند باید تلاش لازمه را بعمل آوریم. به امید توسعه و ترویج نگرش دوستانه با محیط زیست روز جهانی محیط زیست را شما تبریک می گوئیم.خبرهای مرتبط