برنامه ویژه 29 ام ماه می روز فتح استانبول

پانصد و شصد و ششمین سالگرد فتح استانبول از سوی سلطان محمد فاتح گرامی داشته می شود

برنامه ویژه 29 ام ماه می روز فتح استانبول

امپراطوری عثمانی به سیر صعودی ، رشد و تعالی و قدرت خود با فتح خاکهای تحت تسلط بیزانس تحقق بخشید.

در نتیجه فتوحات غرور آفرین عثمانی در آناطولی و روملی امپرطوری بیزانس به یک دولت شهر متشکل از استانبول تبدیل گردید. وقتی سال 1453 فرا رسید سلطان محمد فاتح پادشاه عثمانی با پی بردن به این واقعیت که حاکمیت بیزانس بر شهر استانبول برای امنیت دولت عثمانی خطر ایجاد می کند تصمیم گرفت تا گام جهشی گونه ایی برای رفع این خطر بردارد و در نتیجه نیز با ارتش بزرگ و مجهزی استانبول را تحت محاصره قرار داد. در پی این محاصره طویل المدت ارتش عثمانی با استفاده از تکنولوژی و مهمات نظامی مجهز و کارساز موفق شد تا روز 29 ام ماه می سال 1453 استانبول را فتح کند. پس از این پیروزی بزرگ استانبول بعنوان پایتخت امپراطوری عثمانی اعلام گردید. فتح استانبول که به دوره قرون وسطایی پایان بخشیده و آغاز گر دوره جدیدی گردید ، تاریخ جهان را عمیقا تحت تاثیر قرار داده و بعنوان عنصر محرک جنبش های اصلاح طالبانه و رنسانس در جهان غرب در تاریخ به ثبت رسید.خبرهای مرتبط