آیا می دانید - تاریخچه شهر عتیق ترووا

آیا می دانید، هر سال بیش از 500 هزار نفر از شهر عتیق ترووا در ترکیه دیدن می کنند؟

1190661
آیا می دانید - تاریخچه شهر عتیق ترووا

آیا می دانید، هر سال بیش از 500 هزار نفر از شهر عتیق ترووا در ترکیه دیدن می کنند؟

ترووا واقع در استان چاناک قلعه ترکیه یکی از مهمترین شهرهای عتیق جهان است. 9 طبقه قابل رویت در ترووا، بدون انقطاع مقطع زمانی بیش از 3 هزار سال را نشان داده و مشاهده تمدنهای جای گرفته در این جغرافیای بی نظیر را که در نقطه تلاقی آناتولی، اژه و بالکان قرار دارد، تامین می کند. قدیمیترین طبقه مسکونی ترووا به دوره سالهای 3 هزار الی 2 هزار و 500 قبل از میلاد و عصر برنز قدیم تعلق دارد. طبقات بعدی نیز در سالهای 85 قبل از میلاد الی قرن 8 ام میلاد یعنی دوره روم به پایان رسیده است. ترووا بدلیل موقعیت جغرافیایی خود، از نظر روابط تجاری و فرهنگی تمدنهای حاکم برآن با دیگر مناطق، همواره نقش مهمی برعهده گرفته است. این شهر مهم همچنین در نتیجه تشکل بدون انقطاع طبقات مسکونی خود، برای دیگر مناطق باستانی در اروپا و اژه وظیفه یک رفرانس را انجام می دهد.

حفریاتی که اولین بار در سال 1871 از سوی هنریش شلیمن آغاز گردید، هنوز هم در این شهر عتیق با احتشام ادامه دارد.

ترووا در سال 1998 در لیست میراث های جهانی ثبت شده است.خبرهای مرتبط