18 مارس روز گرامیداشت پیروزی در نبرد دریایی چاناک قلعه

یکبار دیگر سالگرد پیروزی دریایی نبرد چاناک قلعه و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم.

1165576
18 مارس روز گرامیداشت پیروزی در نبرد دریایی چاناک قلعه

در جریان جنگ جهانی اول، ناوگان های دریایی انگلیس و فرانسه که میخواستند با اشغال استانبول، امپراتوری عثمانی را سرنگون کنند، درصدد عبور از تنگه چاناک قلعه برآمدند. در جریان این حمله که به پیروزی نیروی دریایی و ارتش عثمانی انجامید، ناوگان های انگلیس و فرانسه به شدت شکست خورده و عقب نشینی کردند. این نیروها به محض اینکه متوجه شدند قادر به عبور از تنگه و دریا نخواهند شد، یک نبرد زمینی آغاز کردند. به رغم کشته شدن عده زیادی از سربازان غیور و فداکار ترک، تنگه چاناک قلعه به روی دشمنان باز نشد. و یکبار دیگر به دوستان و دشمنان این مرز و بوم نشان داده شد که چاناک قلعه غیرقابل عبور است. یکبار دیگر سالگرد پیروزی دریایی نبرد چاناک قلعه و یاد و خاطره شهدا را گرامی میداریم.خبرهای مرتبط