آیا می دانید؟ 8 - موزه باستانشناسی زیر آب بودروم

موزه باستان شناسی زیر آب در بودروم، یک اولین در جهان و ترکیه می باشد

1146095
آیا می دانید؟ 8 - موزه باستانشناسی زیر آب بودروم

آیا می دانید که اولین موزه باستان شناسی زیر آب جهان در بودروم قرار دارد؟

موزه باستان شناسی زیر آب در بودروم، یک اولین در جهان و ترکیه می باشد. در این موزه که در 2004 از سوی وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه در چهارچوب موزه های ملی جای داده شده، آثار باستانی زیر آب حوالی بودروم و تمدنهای پیشرفته ای که در طول تاریخ با دریا عجین شده اند، به نمایش گذاشته شده است. در بین آثاری که در 14 سالن جداگانه بنمایش گذاشته شده اند، می توانید، مزار یادواره ای پرنسس کاریا، کشتیهای مغروقه عصر برنز، جواهر آلات و خمره های تاریخی و لهدها را مشاهده بکنید.

موزه باستان شناسی زیر آب بودروم در مراسم اعطای جوایز موزه سال اروپا که در سال 1995 در سوئد ترتیب یافت، ترکیه را تمثیل کرده و شایسته دریافت جایزه Certificate of Special Commendation شناخته شد.خبرهای مرتبط