آیا می دانید؟ 4 - تاریخچه قهوه ترک

قهوه در سال 1555 از سوی دو نفر بنامهای حوتم و شمس به ترکیه آورده شده است

1128531
آیا می دانید؟ 4 - تاریخچه قهوه ترک

آیا می دانید که قهوه برای اولین بار در قرن 16 ام از یمن به استانبول آورده شده و بعنوان قهوه ترک شکل پخت آنرا ترکها ایجاد کرده اند؟

بنابه برخی از روایات، قهوه در سال 1555 از سوی دو نفر بنامهای حوتم و شمس به ترکیه آورده شده است.

در دوره سلطان سلیمان قانونی پادشاه عثمانی، اوزدمیر پاشا استاندار یمن با چشیدن این نوشیدنی، طعم آنرا خیلی پسندیده و برای عرضه به پادشاه به کاخ عثمانی در استانبول آورد. سپس در کاخ تشکیلات قهوه چی ها که به " قهوه چی باشی " وابسته بود، پا گرفت. حتی برای میهمانسراها خدمتکارانی که تنها وظیفه آنها طبخ قهوه بود، بکار گرفته می شد.

قهوه ترک در سال 1615 از سوی تاجران ونیزی و در سال 1650 نیز از طرف تاجران مارسیلی به جهان شناسانده شده و بدین ترتیب اروپا را فتح کرد.خبرهای مرتبط