آیا می دانید؟ 2 - روند تکامل بافت ژئولوژیکی ترکیه

آیا می دانید که بافت ژئولوژیکی ترکیه در نتیجه یک دوره تکامل حدود 600 میلیون ساله شکل گرفته است

1119225
آیا می دانید؟ 2 - روند تکامل بافت ژئولوژیکی ترکیه

آیا می دانید که بافت ژئولوژیکی ترکیه در نتیجه یک دوره تکامل حدود 600 میلیون ساله شکل گرفته است.

ترکیه از نظر روندهای ژئومورفولوژیک و اشکال ایجاد شده در نتیجه این روندها، یک موزائیک واقعی بوده و صاحب اشکال سطحی با سن و گونه های مختلف می باشد. ترکیه کشوری کوهستانی بوده و شمال و جنوب آن با کوههای رفیع در موازات سواحل احاطه شده است. کوههای آناتولی در شمال و کوههای توروس در جنوب کاراکتر ارتفاع ترکیه مشخص می کنند.

رفیع ترین نقطه کوههای آناتولی شرقی، قله قشقار می باشد. این قله را کوههای ایلگاز و کوراوغلو دنبال می کنند.

در ترکیه بهمراه کوهها، دست، فلات و دره های زیادی وجود دارد.

سلسله کوههای شمال و جنوب، با اراضی هموار و وسیع در بخش میانی آناتولی از یکدیگر جدا شده اند.    خبرهای مرتبط