ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی -3

اگر قدس سقوط کند؟

ترکیه و چشم انداز تمدن جهانی -3

"قدس" شهر مقدس مسلمانان، مسیحیان و یهودیان است. اولین قبله مسلمانان و شهریست که پیامبر اکرم (ص) از آنجا به معراج رفته است. به قول سزایی کاراکوچ شاعر معروف: " شهریست که در آسمان ها تاسیس و به زمین فرود آورده شده است."

شهریست که از فتح یاووز سلطان سلیم در سال 1516 تا سال 1917 یعنی در طول 401 سال در چارچوب " Pax Ottomana" که به معنی صلح عثمانی میباشد، تمامی انسان ها با ادیان مختلف در صلح و آرامش در کنار هم زندگی کردند.

آنچنان که قدس برعکس نگرش امروزی،  در طول دوره های صلح که قرن ها ادامه داشت، به همراه مکه و مدینه محل ترویج آرامش و ثبات به خاورمیانه و از خاورمیانه به کل جهان بود. در حالیکه امروز با تبدیل این منطقه به جوی خون توسط اسرائیل و دیگر تحولات، برخی خاورمیانه را به باتلاق تشبیه میکنند.

عزیزان اکنون توجه شما را به ارزیابی های پروفسور قدرت بلبل رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت جلب میکنیم...

تصمیم آمریکا در مورد قدس و واکنش ها

کل دنیا در برابر تصمیم یک جانبه آمریکا که در ماهیت بخشی از مباحثات سیاست داخلی اینکشور تلقی میشود، مبنی بر اعلام قدس به عنوان پایتخت اسرائیل متحد شد. آمریکا، در شورای امنیت سازمان ملل به رغم تهدیدات آشکار، توهین آمیز و بی ادبانه اش با 14 رای موافق در برابر یک رای مخالف تنها ماند. در مجمع عمومی این سازمان نیز به غیر از آمریکا تنها 8 کشور در مقابل شانتاژهای اینکشور گردن خم کردند. دنیای اسلام، کشورهای اتحادیه اروپا، آفریقا، آمریکای لاتین و شرق دور به طرز بی سابقه ای متحدانه عمل کردند.

در تمامی کشورها حتی در آمریکا و اسرائیل، مردم این تصمیم را مورد اعتراض قرار دادند. عقل سلیم بشر را متحد ساخت. لازم به ذکر است که نقش پیشروی ترکیه به عنوان رئیس ادواری سازمان همکاری اسلامی در این موضوع بسیار حائز اهمیت است.  مذاکره رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با رهبران اتحادیه اروپا، پوتین رئیس جمهوری روسیه، پاپ فرانسیس و دیگر مقامات دولتی از جنبه پیروی از رویکردی مشترک از اهمیت بسزایی برخوردار بود.

قدس، بسیاری از کشورهای مسلمانی که با یکدیگر اختلاف دارند را نیز متحد کرد. حتی کشورهای اروپایی و مسلمان نیز مجددا حول هدف مشترکی گرد هم آمدند.

تصمیم آمریکا در مورد قدس، امیدواریم زمینه یک آگاهی جهانی در خصوص فلسطین را فراهم کند. امیدواریم توافق جهانی حاصل شده در برابر این تصمیم، وسیله باشد برای حاکمیت یک رویکرد مبتنی بر عدالت در منطقه و آگاهی جهان از پاکسازی قومی که سالهاست در فلسطین ادامه دارد.

اگر جهان مقاومت نمیکرد؟ و یا اگر فلسطین سقوط میکرد...  

تصمیم آمریکا در مورد قدس، نشان داد که گاهی ممکن است از یک عمل شر نیز خیر حاصل شود. اگر در برابر این تصمیم مقاومت نمیشد، همانطور که اربکان همواره تاکید میکرد، اسرائیل برای تحقق ایده آل ارض موعود که خاک کشورهای منطقه را نیز در بر گرفته و تا دجله و فرات ادامه میابد، بیش از جرات پیدا میکرد.

تهدید ناشی از یهودیان صهیونیست که در پی  رویای ارض موعود بوده و خود را قومی برتر و انتخاب شده تصور میکنند، را احتمالا بیش از همه یهودیانی که عقیده مشابهی نداشته و فاشیست و نژاد پرست نیستند، درک میکنند. هنوز بلای ایدئولوژی نازیسیم هیتلر که آلمانی ها را نژاد برتر میخواند، در حافظه ها زنده است. اگر در برابر تصمیم آمریکا در مورد قدس مقاومت نمیشد، ایدئولوژی نژاد انتخاب شده بیشتر جسارت پیدا میکرد.

واکنش مشترک اتحادیه اروپا و کشورهای اسلامی یکبار دیگر نشان داد، روابط بین کشورهای اسلامی و کشورهای غربی که اخیرا پرتنش شده است، لزوما بر پایه تضادها تاسیس نمیشود.

اگر در مقابل تصمیم آمریکا مقاومتی صورت نمیگرفت، نگرش حاکمیت نه حق، بلکه قدرت در جهان تقویت میشد. نيروی مقابله با ناحقی ها در جغرافيايی كه مظلومين در آن زندگی ميكنند، ممكن بود با ضربه سنگيني مواجه شود. اگر همت جهانی نبود، درماندگي تحميلی تقويت شده و اميد به آينده برای تمامی مظلومين جهان تبديل به ياس ميشد. اگر بشر همچون بيننده به تماشاي اين واقعه ميپرداخت، چطور ميتوانست به چشمان Aheed دختر باعزتی كه قهرمانانه در برابر سربازان اسرائيلی مقاومت كرد بنگرد....چه كسی ميتوانست از راشل كور فعال حقوق بشر و صلح آمريكايي ٢٤ ساله كه در برابر ويران شدن خانه های فلسطينی ها در غزه توسط بلدزر های اسرائيلی مقاومت نشان داد، ياد كند؟ نازيسم نبايد تكرار شود. بايد نازيسم يهوديان جلوگيری شود...حال آنكه آيا تا همين جا مقاومت كافيست؟ البته كه خير. چرا كه اگر قدس سقوط كند، عكس تمامی موارد مثبتی كه ذكر كردم اتفاق خواهد افتاد...برای عدم سقوط قدس بيش از همه يهوديان آزادی خواه بايد مقاومت كنند. در غير اينصورت اولين كسانی كه از اين وضعيت متضرر ميشود. آنها خواهند بود. با نازيسم آلمان بشر تاوان سنگينی داد. نبايد اينبار با نازيسم يهودي رويدادهای مشابهی اتفاق بيافتد. همانطور كه پيداست، مسئله قدس یک مسئله بشريست. سقوط قدس سقوط وجدان، عدالت و انسانيت خواهد بود....

 

 

نویسنده

پروفسور قدرت بلبل 

رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه ییلدیریم بیاضیت

 

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret BÜLBÜLخبرهای مرتبط