خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - دیپلمات عرب در رابطه با فخرالدین پاشا افسر عثمانی چه گفته است

عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی چندی پیش سخنان ناخشنود کننده ای از طریق حساب تویتتر خود منتشر نمود

876132
خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - دیپلمات عرب در رابطه با فخرالدین پاشا افسر عثمانی چه گفته است

عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی چندی پیش سخنان ناخشنود کننده ای از طریق حساب تویتتر خود منتشر نمود. وی در این سخنان به فخرالدین پاشا که از مدینه در مقابل اشغال انگلستان دفاع کرده بود، اتهام بزرگی وارد کرد. در چهارچوب این حادثه، فخرالدین پاشا و دوره وقت در افکار عمومی منطقه مورد مباحثه قرار گرفت.

عبدالله بن زاید وزیر خارجه امارات متحده عربی چندی پیش از طریق حساب تویتتر خود پیامی بدور از اخلاق و اصول دیپلماسی منتشر کرد. وی در این پیام فخرالدین پاشا افسر عثمانی را به سرقت امانت های مقدس از مدینه و آوردن آنها به استانبول متهم کرده بود.

در آن دوره یعنی در اواخر جنگ جهانی اول مدینه تحت محاصره وهابی ها و اشغال انگلستان قرار داشت.

همانطوریکه در برنامه هفته گذشته نیز گفتیم، عبدالله بن زاید و متفقین وی فاعلین تحولات اخیر در خاورمیانه می باشند. این شخص در عین حال ولیعهد ابوظبی و برادر محمد بن زاید اداره کننده اصلی پشت پرده امارات متحده عربی می باشد.

عبدالله بن زاید با این رفتار و عملکرد نه تنها ترکها بلکه موجب واکنش جهان عرب گردید. اعراب آشنا با تاریخ نزدیک و صاحب عقل سلیم می گویند، اگر فخرالدین پاشا امانتهای مقدس را به استانبول نمی برد، این ارزشهای تاریخی در دست افراد خارج از جهان اسلام می افتاد.

امپراطوری ترک با آغاز از سال 1517 منطقه حجاز را تحت کنترل خود قرار داده و سلاطین ترک نیز از این تاریخ به بعد گویی در راستای خدمت به اماکن مقدس در مکه و مدینه به رقابت پرداختند. بعد از آغاز جنگ جهانی اول، منطقه حجاز بصورت یکی از مهمترین مناطق مورد حمایت امپراطوری ترک در آمد. با اقدام شریف حسین والی مکه برای شورش، فخرالدین پاشا در سال 1916 بعنوان فرمانده حجاز به مدینه فرستاده شد. وی بعد از سرکوب شورشیان، در راستای انتقال امانت های مقدس در مدینه به استانبول تدارکاتی انجام داد. امپراطوری ترک نیز در دوم ماه مارس سال 1917 فرمان تخلیه امانت های مقدس را صادر کرد.

فخرالدین پاشا در خلال اقامت در مدینه، در نتیجه بر قرار کردن روابط نزدیک با مردم، حمایت اعراب را جلب نمود. در مکه نیز در نتیجه اوج گرفتن شورش بدلیل اشتباهات غالب پاشا والی مکه، شهر در دست شورشیان افتاد. شورشیان در کوتاه مدت شهرهای خارج از مدینه را نیز تسخیر کردند. فخرالدین پاشا نیز برغم امکانات محدود به دفاع از منطقه ادامه داد. در این میان امپراطوری ترک در 30 ام اکتبر سال 1918 قرارداد آتش بس موندوروس را امضا کرده بود. فخرالدین پاشا ضمن رد این قرارداد که طی آن تخلیه مدینه پیش بینی شده بود، 72 روز دیگر از این شهر دفاع نمود.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بعد از این اتهامات سخنانی ایراد کرده و چنین گفت، هنگامیکه فخرالدین پاشا از مدینه دفاع می کرد، اجداد  شما کجا بودند؟ پاسخ این سوال از سوی آرشیو امپراطوری ترک داده شد. براساس اسناد و مدارک موجود در این آرشیو، زاید رهبر عشیرت ابوظبی و پدر بزرگ عبدالله بن زاید که در قرن 19 ام زندگی می کرد، مکررا به قطر حمله کرده، مرتکب فساد مالی شده و دست به قتل عام می زد. تمامی این اقدامات را نیز با حمایت انگلستان انجام می داد.

در اصل فخرالدین پاشا چهره ای نبود که تا سالهای اخیر در جهان اسلام از وی یاد بشود. یاد از وی در مقیاس وسیعی بواسطه رجب طیب اردوغان میسر گردید. اردوغان با آغاز از سال 2008  بارها از خیرالدین پاشا یاد کرد. اردوغان در خلال تدریس در آکادمی جنگ، فخرالدین پاشا را به عنوان نمونه ای برای سربازان نشان داد. از اینروست که در برخی از مطبوعات خاورمیانه از اردوغان بعنوان نوه  فخرالدین پاشا یاد می شود.

رفتار بدور از ادب و نزاکت وزیر خارجه امارات متحده عربی موجب خشم افکار عمومی ترک گردید. بعقیده من نباید افکار عمومی ترک خشمگین بشود. زیرا نوادگان آنهایی که  امپراطوری ترک را متهم می کنند، از گذشت سنت دولت ترک از اجداد به نوادگان را مشاهده کرده و می هراسند. شاید هم ترس و وحشت محراق های خارجی از فخرالدین پاشا و رجب طیب اردوغان بی جا نمی باشد. این واهمه می تواند نشانه رفاه و اقتدار هر چه بیشتر جهان اسلام باشد.خبرهای مرتبط