بزرگترین کشف علمی ربع قرن اخیر؛ نور نیز همانند صدا ذخیره می شود

محققان دانشگاه سیدنی در استرالیا امیدوارند که دستاورد آنها بتواند به ابداع رایانه هایی منجر شود که در آن داده ها بتوانند به صورت بی خطر با سرعت نور حرکت کند.

812178
بزرگترین کشف علمی ربع قرن اخیر؛ نور نیز همانند صدا ذخیره می شود

جنگهای نیابتی، نژاد پرستی روز افزون در اروپا، تحول سریع سیاست های مقامات آلمان به سوی نازیسم و نبردهایی که گویی در خاورمیانه تمامی ندارد امید انسانها را به یاس تبدیل می کند.

البته در کنار کسانی که می خواهند جهان را تبدیل به گلوله ای از اتش کنند انسانهایی نیز هستند که هنوز با امید به اینده می نگرند.

شاید طی ربع قرن اخیر، بهترین خبری که شنیده ایم خبری است که اخیرا از استرالیا دریافت کردیم. طبق گزارش، دانشمندان دانشگاه سیدنی قادر شده اند تا امواج نور را در اندازه أمواج صدا در تراشه رایانه ذخیره کنند.

 در واقع سال هاست که شرکت های بزرگی مانند IBM و اینتل به دنبال ذخیره سازی نور به صورت صوت هستند.
اکنون محققان دانشگاه سیدنی در استرالیا امیدوارند که دستاورد آنها بتواند به ابداع رایانه هایی منجر شود که در آن داده ها بتوانند به صورت بی خطر با سرعت نور حرکت کند.
آنها تراشه ای از شیشه 'کالکوگناید' ساخته اند،شیشه ای که می تواند امواج نوری و صوتی را هر دو به صورت مطلوب هدایت کند.
این تراشه در دمای اتاق کار می کند و می تواند به همراه سایر مولفه های رایانه ای نیز استفاده شود؛ به این معنی که می تواند به آسانی در مدارهای فوتونیک قرار گیرد.
گرچه نور حامل فوق العاده ای برای اطلاعات محسوب می شود اما سرعت ان می تواند در داخل رایانه دردسر ساز شود.
برای غلبه بر این موضوع، محققان در این میکروتراشه یک 'بافر صوتی ' قرار دادند که در آن نور به صورت موقت به صوت تبدیل می شود.
انتقال اطلاعات از نور به صوت و تبدیل دوباره آن به نور در داخل یک میکروتراشه برای ساخت مدارهای مجتمع فوتونیک - میکروتراشه هایی که از نور برای مدیریت داده استفاده می کنند، مهم است

این کشف مهم پس از یکصد سال صورت گرفته است. از سال 1949 دانشمندان آمریکایی تلاش گسترده ای را برای ذخیر نور آغاز کرده اند. دانشمندان در ترکیه نیز در این خصوص از روند مطالعات علمی مطلع بودند و از سال 2000 که رجب طیب اردوغان رییس جمهوری شد بودجه ویژه ای برای این امر اختصاص یافت. بگونه ایکه ترکیه در زمینه ذخیره نور و انرژی خورشیدی از جایگاه مهمی در جهان برخوردار است.

تلاش زیادی صورت گرفت تا انسانها بتوانند راههای ذخیره کرن انرژی خورشید و باد را کشف کنند.

شرکتهای بسیار بزرگ برای دستیابی به تکنولوژی مذکور تلاش و هزینه فراوانی را اختصاص دادند. اما حیرت آور اینکه این کشف بزرگ توسط چند دانشمند در یک لابراتوآر با بودجه محدود صورت گرفت و انسان سرانجام توانست برای اولین بار داده های مبتنی بر نور را به عنوان امواج صوتی بر روی تراشه کامپیوتر ذخیره کند.

این کشف در حد کشف آتش، پول و ماشین بخار است و می تواند زندگی انسان را تغییر دهد. به دنبال این کشف کامپیوترهایی که قادر به کار با سرعت نور هستند در زندگی ما حضور خواهند یافت.

به این ترتیب نبرد قدرتها برای کسب منابع انرژی پایان خواهد یافت و نقطه پایانی بر نسل کشیها و قتل عامها نهاده خواهد شد.  زیرا با ذخیره شدن نور انرژی بسیار راحتتر ذخیره خواهد شد.

به دنبال این کشف در امور درمانی نیز انقلاب روی خواهد داد.

تلاشهای علمی در زمینه سلولهای بنیادی تقویت خواهد شد و روند تولید بافت زنده سرعت خواهد گرفت. به این ترتیب که به جای هفته ها در چند دقیقه امکان تولید بافت زنده فراهم خواهد شد. در زمینه تولید استخوان و دندان نیز چنین خواهد بود.

در پی آن سرعت تولید مواد غذایی و نیز ذخیره آن بسیار بیشتر خواهد بود.

این کشف راهگشای تغییرات بسیار بزگی خواهد شد که هنوز قادر به تخمین آن نیسیتم.

در واقع در خصوص این کشف بزرگ می توانیم جمله نیل آرمسترانگ نخستین فضانورد به هنگام پا گذاشتن بر کره ماه را تکرار کنیم.

وی گفت: این قدمی کوچک برای بشر و اما گامی بزرگ برای بشریت است.

ذخیره کردن نور در تراشه های کامپیوتری نیز گامی بزرگ برای بشریت محسوب می شود.خبرهای مرتبط