خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - روند مبارزات ترکمنان سوریه

اکثر ترکمنان مخالف در بنیه ارتش آزاد سوریه، ادلب را ترک کرده و در عملیات سپر فرات شرکت جستند

خاورمیانه از دیدگاه ترکیه - روند مبارزات ترکمنان سوریه

بخش اعظمی از گروههای مخالف ترکمن در بنیه ارتش آزاد سوریه بعد از تخلیه حلب، ادلب را ترک کرده و عملیات سپر فرات شرکت خواهند کرد. ما نیز در برنامه این هفته تخلیه حلب، وضعیت ترکمنان در سوریه و تحولات اخیر در عملیات سپر فرات را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

با شروع سال 2017 دوره جدیدی در سوریه آغاز می شود. برای همین موقعیت هر بازیگر طرف با بحران سوریه مورد بازنگری قرار داده شده و استراتژی ها تجدید می شود. یکی از بازیگران مهم در سوریه نیز ترکمنان می باشند.

در پی تخلیه حلب اکثر ترکمنان مخالف در بنیه ارتش آزاد سوریه، ادلب را ترک کرده و در عملیات سپر فرات شرکت جستند. نیروهای مسلح ترکیه، ارتش آزاد سوریه و ترکمنان با هدف پاکسازی جرابلس از عناصر سازمان تروریستی داعش در 24 ام اوت سال 2016 عملیات سپر فرات را آغاز کردند. ورود جنگجویان ترکمن عضو تیپ مونتاسر بیلاح، تیپ سلطان محمد فاتح و گردان سلطان مراد به سوریه به پایان رسید.

گروههای ترکمن مورد بحث در حال حاضر در منطقه عزز – ترابلس مستقر شده اند. ترکمنان مدت مدت مدیدیست که با هدف حراست از خاکهای خود با داعش مبارزه می کنند. در چهارچوب این مبارزه هم منطقه بین عزز – ترابلس تحکیم شده و هم گروههای وابسته به ارتش آزاد سوریه در مقابل منطقه الباب پشتیبانی خواهند شد. ارائه اطلاعات در مورد سطح اشتراک بدلایل امنیتی غیرممکن می باشد.

پیشروی نیروها بسوی الباب در چهارچوب عملیات سپر فرات بدلیل شرایط سخت زمستان و با هدف جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان با دقت و حساسیت انجام می گیرد. در حال حاضر داعش در مقابل پ ک ک / ی پ گ مقاومت بیشتری نشان می دهد. تاکنون 2 هزار و 335 بمب دست ساز  و 42 مین متعلق به داعش امحا شده است. بدون تردید در مقاومت مذکور داعش، کشورهای غربی سهم بزرگی دارند. این سازمان بدلیل تعویق عملیات رقه و موصل از سوی غرب، در انتقال نیرو به الباب امکان بیشتری بدست آورده است.

ترکیه با عملیات الباب، هم به سازمان تروریستی داعش ضربه سنگینی وارد ساخته و هم از تشکیل کریدوری در شمال سوریه از سوی سازمان تروریستی پ ک ک جلوگیری می کند. شهر الباب در شمال سوریه از نظر تشکیل یک منطقه صاحب اهمیت استراتژیکی می باشد.

شمال سوریه در سطح این کشور، بافت متفاوتی دارد. این منطقه را باید بهمراه منطقه آناتولی جنوبشرقی، شمال عراق،  دیاربکر در دوره امپراطوری ترک و استانهای حلب و موصل مورد ارزیابی قرار داد.

امروزه بین عزز و ترابلس حدود 150 روستای ترکمن وجود دارد. این روستاها در شرق رودخانه فرات جای گرفته اند. بین آکچاکویونلو و منبج نیز بیش از 50 روستای ترکمن وجود دارد. در شرق منبج 15 و در بین چوپان بیگ و مرکز الباب نیز حدود 50 روستای ترکمن قرار دارد. حدود 25 روستای ترکمن نیز بین جرابلس و رود ساجور شاخه فرات جای گرفته است. در جنوب رود ساجور نیز بیش از 20 روستای ترکمن قرار دارد.

سازمان تروریستی داعش در شمال سوریه در عین حال در مقابل جمهوری ترکیه و متفقینش رو به تحلیل می باشد. این سازمان در صورت از دست دادن کنترل الباب، در مقیاس بزرگی تجرید خواهد شد. این وضعیت نیز می تواند راهگشای مبارزه جدی گروههای مخالف با پشتیبانی ترکیه با پ ک ک/ی پ گ و رژیم اسد در دیگر مناطق بشود.

تصور می کنم که در روند آتی هم عملیات سپر فرات و هم مسئله ترکمنان در سوریه بیش از پیش مطرح بشود. ترکمنان می توانند در صورت حمایت جامعه بین المللی، در تاسیس یک نظام لائیک  و دموکراتیک در خاورمیانه و سوریه نقش مهمی ایفا بکنند.  ترکمنان که از تشکلات رادیکال دور می باشند، در صورت تقویت می توانند هم در مبارزه مسلحانه و هم در مبارزه فکری، سازمانهای سلفی و تکفیری مقابل روی خود را شکست بدهند. بدین ترتیب غرب نیز از موج کوچ مهاجرین و حملات سازمانهای تروریستی نجات خواهد یافت.خبرهای مرتبط