خاورمیانه ار دیدگاه ترکیه - سیاست خارجی دونالد ترامپ در رابطه با خاورمیانه

دونالد ترامپ در کل با سیاست خارجی بین المللی اوبامای دموکرات مخالف می باشد

خاورمیانه ار دیدگاه ترکیه - سیاست خارجی دونالد ترامپ در رابطه با خاورمیانه

دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا که در 8 ام نوامبر 2016 برگزار گردید به پیروزی دست یافت. سخنان ترامپ در خلال کمپین انتخاباتی در رابطه با منطقه خاورمیانه نشان می دهد  که از سیاست خارجی غیرعادی پیروی خواهد کرد. برای همین براحتی می توان گفت که در سیاست امریکا پیرامون این منطقه نوآوریهایی صورت خواهد گرفت.

ترامپ در کل با سیاست خارجی بین المللی اوبامای دموکرات مخالف می باشد. بعقیده ترامپ برقراری روابط حسنه امریکا با جامعه بین المللی به تنهایی، وضعیتی بدور از خواست می باشد. اشتراک در پیمان و نهادهای بین المللی نیز به همین شکل بوده و مهمتر از همه هزینه روابط می باشد. اگر هزینه روابط بیشتر از در آمد حاصله باشد، این بمعنای این است که برخی از چیزها رو به راه نمی باشد.

ترامپ برغم حضور راستگرایان افراطی در اکیپ خود، بین سیاستهایش با دوره جورج بوش رئیس جمهور قبل از اوباما فاصله گذاشته است. ترامپ بطور قطع با اقداماتی چون تغییر رژیم، صادرات دموکراسی و تاسیس ملت مخالف می باشد. گفتمان حقوق بشر نیز در سیاست خارجی ترامپ جایی ندارد. حتی از حمایت از شکنجه نیز دوری نمی کند. با در نظر گرفتن علت حمایت وی از شکنجه، " مبارزه با تروریزم " بعنوان یکی از مهمترین عناصر سیاست خاورمیانه ترامپ در مقابلمان ظاهر می شود.

تاکید به مبارزه با تروریزم به هر بهایی که باشد، حائز اهمیت است. اول اینکه، این امر با اسلام هراسی در ارتباط می باشد. تروریزم با چشم انداز بنیادی اسلام همسو مشاهده می شود. نه تنها ترامپ، بلکه افرادی که در اکیپ وی جای دارند، با عقاید این چنینی شناخته می شوند. در این باب بهمراه سازمان تروریستی داعش، مخالفین میانه روی سوری و حتی جنبش اخوان المسلمین نیز در موقعیت تروریزم جای داده می شوند.

دوم اینکه، موضع راست در رابطه با تروریزم، راحتی رژیمهای اتوریتر در منطقه را  که حدود 20 سال آزگار در راستای اصلاحات در معرض فشارهای خارجی قرار دارند، راحت کرده است. از این نظر تبریک گفتن عبدالفتاح السیسی رئیس دولت مصر به ترامپ بعنوان اولین رهبر معنی دار می باشد.

این مسئله که در روند همکاری پیرامون مبارزه با تروریزم کدامین قشر را تحت فشار قرار خواهند داد، از نظر ترامپ اهمیت چندانی ندارد.

سوم اینکه، سیاستهای اشتباه حکومت امریکا در 5 سال اخیر، منافع مهمی برای تشکلات و کشورهایی چون روسیه، ایران، شبه نظامیان شیعه عراقی، گروه تروریستی پ ی د و حزب الله تامین کرد. سیاست خاورمیانه ترامپ و برداشت وی در رابطه با این تشکلات، تحکیم این منافع را بهمراه خواهد آورد.

ترامپ، تروریزم را با رادیکالیزم جهان سنی همسو می داند. در این چهارچوب، با همین انگیزه، زمینه مشترکی با روسیه که سعی می کند به موجودیت خود در منطقه مشروعیت ببخشد، تشکیل می دهند. در این نقطه می بینیم که اقتدار ترامپ در سوریه حیطه ای برای رژیم اسد باز خواهد کرد. مهمتر اینکه، جناح مخالف در سوریه که از عناصر اسلامگرا تشکیل یافته است، از نظر ترامپ حکم تروریست را دارد. این دیدگاه، اسد را بعنوان خوب بد ارزیابی می کند. علاوه براین می توان گفت که مشاهده روسیه بعنوان یک شریک از طرف ترامپ، نقش پیوندی بین رژیم اسد و ترامپ ایفا خواهد کرد.

گفتن اینکه، بهمراه ترامپ که اسد را بعنوان متفقی علیه تروریزم مشاهده می کند، در سوریه نیز تکاپوی راه حل بدون اسد اهمیت خود را از دست داده است. فقط ادامه درگیریها این سوال را که سرنوشت غیرنظامیان بی خانمان در سوریه چه خواهد شد را مطرح می سازد. پیشنهاد ترامپ در رابطه با این موضوع، جای دادن این افراد در یک منطقه حائل می باشد. در این میان ترامپ به تامین امنیت این انسانها اهمیت قائل نمی باشد. ترامپ که مسلمانان را بعنوان یک پتانسیل تهدید مشاهده می کند، به فکر کنترل جریان پناهجو از سوریه به غرب می باشد. بعقیده سوریها، ترامپ فردی ست که دربهای باز بر روی امید را می بندد.

هیچ تردیدی وجود ندارد که بهمراه سوریها، فلسطینیان نیز از سیاستهای خاورمیانه در دوره ترامپ، در جهت منفی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. ترامپ فردی ست که در کمپینهای انتخاباتی تاریخ امریکا شدیدا از اسرائیل حمایت کرده است. دیگر انتظار اینکه حکومتهای امریکا، اسرائیل را در زمینه مذاکرات صلح تحت فشار قرار بدهند، اشتباه خواهد بود. ترامپ در مورد موضوع مراکز مسکونی نیز انتقادی بعمل نمی آورد. خصوص دیگری که مسئله را وخیم می سازد، موافقت ترامپ با عنوان کردن بیت المقدس بعنوان پایتخت رسمی اسرائیل می باشد.

مخالفت ترامپ با توافق هسته ای در دوره اوباما آشکار می باشد. فقط گفتن اینکه وضعیت مذکور موجب افزایش تنش در روابط ایران و امریکا خواهد شد، اشتباه می باشد. برخلاف این وضعیت مورد بحث، موقعیت شاهین های مخالف با توافق در ایران را در مقابل حسن روحانی رئیس جمهور و جواد ظریف وزیر خارجه پراگماتیک تقویت خواهد کرد. تاثیرگذاری بر روی سیاست داخلی ایران نیز مورد بحث می باشد. با در نظر گرفتن سیاست خاورمیانه ترامپ، ایران به موقعیت با امتیاز خود ادامه می دهد. قبل از هر چیز، مشاهده تروریزم بسان سنی گرایی رادیکالیزم از سوی ترامپ و همکاری با رژیم اسد و روسیه، وضعیتی به نفع ایران می باشد. علاوه براین، متهم کردن عربستان سعودی به تبعیت از موضع میانه رویی در مقابل سازمانهای رادیکال از سوی ترامپ و تهدید پایان دادن به واردات نفت سعودی، موجب خشنودی ایرانیان گردید. حمایت ترامپ از آغاز مذاکرات مجدد توافق هسته ای، تنها بعنوان تحولی در راستای مستهلک ساختن مراکز قدرت پراگماتیک میانه رو در داخل کشور مشاهده می شود.

خلاصه کلام، سیاست خاورمیانه مورد نظر برای اجرا در دوره ترامپ، بعنوان سیاستی در راستای حل مسائل در منطقه مشاهده نشده و علاوه بر این توزیع تعادل قدرت موجود را عمیقتر خواهد ساخت.خبرهای مرتبط