ترکیه در این هفته

نود و یکمین سالگرد تاسیس جمهوری ترکیه

ترکیه در این هفته

دوستان فردا جمهوریت را اعلام خواهیم کرد
مصطفی کمال آتاترک ، ۲۸ اکتبر ۱۹۲۳
ملت ترک روز ۲۸ ام اکتبر، نودویکمین سالگرد نجات ترکیه از نیروهای اشغالگر و امانت کشور از سوی رهبر کبیر آتاترک بدست خود ملت را جشن گرفت. مصطفی کمال از بدو آغاز جنگ رهایی بخش ملی که روز نوزدهم می سال ۱۹۱۹ آغاز نموده بود، از شکل اداره کرد کشور ناراضی و ناخشنود بود. وی در ادامه مبارزات ملی در کنگره های ارضروم و سیواس اعلام داشت : تنها یک حاکمیت وجود دارد و آن هم حاکمیت ملی است. کشور را باز نیروی مرذمی نجات خواهد داد. مصطفی کمال از یکسو در جبهه های نبرد دوش به دوش ملت ترک بر دشمنان غلبه کرده و از سوی دیگر به ترکیه از نو شکل می بخشید. روز ۲۳ ام آوریل سال ۱۹۲۰، مجلس ملی کبیر ترکیه گشایش یافت. وقتی نمایندگان این مجلس که بر اصل حاکمیت ملی استوار بود، پای قرار داد لوزان به تاریخ ۲۴ ام جولای ۱۹۲۳ را امضا نهادند، شکل اداره کرد ترکیه جوان هنوز برای خیلی ها نامعلوم و مبهم بود. بغیر از یک نفر.
مصطفی کمال شب ۲۸ ام اکتبر سال ۱۹۲۳ در ضیافتی با شرکت رفقا و همرزمان اش تصمیمی را که سالیان متمادی روی آن کار کرده و پس از اندیشه ها و تحلیل های طولانی به نتیجه رسانده بود، اعلام نمود. وی در این ضیافت گفت : دوستان فردا جمهوریت را اعلام خواهیم کرد. این پیشنهاد رهبر کبیر که در پی اعلام آن به همراه عصمت اینونو فعالیت های فشرده ای در زمینه انجام تغییرات در قانون اساسی به پیش برد، روز بعد ۲۹ ام اکتبر سال ۱۹۲۳ در مجلس ملی کبیر ترکیه مورد قبول قرار گرفت. ترکیه جوان دیگر صاحب نظام جمهوری بود. این بدین معنی بود که دیگر ملت ترک سرنوشت خود را بدست خود تعیین خواهند کرد. ملت ترک با انتخاب مقامات و دولتمردهای خود، کشور را اداره خواهند کرد. به تمامی تنظیمات قانونی بعنوان لازمه پروژه معاصر بودن، در مدت زمان کوتاهی جامه عمل پوشانده شده و تمامی شهروندان ترکیه جوان پاکسازی شده از تمامی دشمنان داخلی و خارجی ، با یک نظام اداری مناسب با سرشت و طبیعت خود، بشکلی مستقل به زندگی ادامه خواهد داد. این موفقیت بزرگ ترکیه که با کسب پیروزی درجنگ استقلال بر علیه امپریالیسم به معجزه ترک تحقق بخشید، به تشکیل نمونه برای تمامی ملل جهان علی الابد پایدار خواهد بود.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط