ترکیه و جهان از دیگاه کارشناسان

ترکیه و جهان از دیگاه کارشناسان

یک روز خونین اوت در مصر بود.
در این روز طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری انتخابی مصر و مخالفان او باز در میادین بودند.
مصر بوی خون می داد.
در بین تظاهرات کننده گان در میدان عدویه که برای اعتراض به ارتش کودتاگر تجمع کرده بودند، اسمای ۱۷ ساله دختر یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین نیز وجود داشت.
در درگیری های واقع اسما از پشت و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
اسما با اصابت گلوله ها بر زمین افتاده و در خون غلطید.
پدرش که اسما را بعنوان دخترم و آموزگارم می خواند در حین بدرقه او این شعر را به قلم گرفت : هنوز به صحبت های تو سیر نشده بودم که رفتی. در خواب تو را با لباس عروسی دیدم. وقتی خبر شهادت تو را شنیدم وقت عروسی تو در خوابم بود. به تو الوداع نمی گویم بلکه بر عکس به امید دیدار می گویم.
این نامه تلخی بود که یک پدر می توانست برای دخترش بنویسد.
حال آنکه همه چیز عالی شروع شده بود. نسیم بهاری در مصر نیز شروع به وزیدن گرفته بود. دیکتاتوری سی ساله حسنی مبارک با تظاهرات اعتراض آمیز توام با صلح در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ سرنگون شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شده بود، محمد مرسی به پیروزی رسیده و روند تدوین قانون اساسی جدید کشور آغاز شده بود. قرار بود که مصر به یک کشور دموکراتیک، آزاد و مرفه تبدیل شود. ولی هنوز یک سال از مدت بر سرکار آمدن رهبر جدید نگذشته بود که در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ پیاده کردن نقشه های سرنگونی سازی او شروع شد. مرسی به تلاش برای حاکمیت مطلق و کسب قدرت هر چه بیشتر متهم می گردید. در واقع غرب بیم آن داشت که مصر جدید به قرار داد کمپ دیوید که در سال ۱۹۷۸ مابین انورسادات رهبر پیشین مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل امضا شده و روابط بین دو کشور را تا حدی به سطح معمولی رسانده بود، پایبند نماند. زیرا حکومت جدید در مصر هم پیمان حماس بوده و در نتیجه تغییرات احتمالی حاصله در سیاست مصر در قبال اسرائیل موجب نگرانی می گردید. تظاهرات صلح جویانه که در قاهره آغاز شده بود با حمله به مرکز سازمان اخوان المسلمین به حوادث خونینی که هفته هاست ادامه دارد، تبدیل شد. اگرچه مرسی همواره فریاد می زد که مشروعیت خود را از انتخابات دموکراتیک گرفته است ولی ارتش مصر روز سوم جولای سال ۲۰۱۳ اعلام داشت که دوره ریاست جمهوری مرسی به سر رسیده است. مخالفان این طرح های از قبل برنامه ریزی شده ، با سلاح، گلوله های حقیقی و آتش یعنی خون سرکوب شدند. سازمان اخوان المسلمین بسته شده ،فعالیت هایش منع گردیده و تمامی دارایی های آن ضبط شد. بر علیه هزار و ۲۲۸ نفر که ادعا گردید در خلال حوادث واقع در ۱۴ ام اوت در تشوق کشتارها و حوادث خشونت بار ایفای نقش کرده بودند، اقامه دعوی گردید. به اولین این دعاوی در ۲۴ ام مارس سال جاری رسیده گی شد. در جلسه دادگاه حکم اعدام ۵۲۸ نفر و برائت ۱۷ نفر صادر گردید. دومین جلسه دادگاه در آوریل نه دقیقه طول کشید. در این جلسه تمامی متهمین به مجازات اعدام محکوم شده و ۴۹۱ حکم اعدام قبلی نیز به مجازات حبس ابد تبدیل شد. پرونده های محکومین اعدام در حال حاضر در دست مفتگیری است. در صورت تصویب مصر باز به خون آغشته خواهد شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در طول این یک سال چه اتفاقاتی افتاد ؟
در گودالی که برای محمد مرسی کنده شده بود خود حکومت کوتا افتاد. علیرغم کمک های مالی فراوان کشورهای حوزه خلیج فارس به مصر که حکومت قبلی را متهم به برهم زدن نظام اقتصادی آن می کردند، اوضاع در این کشور بهبودی نیافت. . کادرهای اداری نیز با طرفداران مبارک پر شد. مصر اکنون وارد روند انتخابات ریاست جمهوری گردید. ولی وقتی تحولات قبل و بعد از حسنی مبارک را مد نظر قرار می دهیم، می بینیم که حقایق موجود قابل تامل و تعمق است. در سیاست مصر ارتش همواره نقش کلید ایفا کرده و تاثیرات تعیین کننده گی آن هنوز هم ادامه دارد. ارتش مصر با اینکه در خلال انقلاب به دورسازی حسنی مبارک از اقتدار با دید مثبت می نگریست ولی هیچ وقت به دخالت در بروکراسی موجود در کشور نیز اجازه نداده بود. در خلال زمامداری یک ساله مرسی نیز صلاحیت های ریاست جمهوری با بیانیه شورای عالی نظامی محدود می گردید. و بالاخره کودتای نظامی به موجودیت اتوریته نظامی در این کشور صحه گذاشت. در صورت تغییر این دور تسلس مصر به معنای واقعی کلمه بوی بهار خواهد داد. همانگونه که سید قطب در شعر خود بنام " برادرم تو آزادی " می گوید :
برادر عزیزم تو حتی اگر پشت میله های زندان هم که باشی ، آزادی.
برادر عزیزم اگر تو را به زنجیر بکشند، آزادی .
سید قطب یکی دیگر از شهدای مصر مانند اسما است که بعلت مقاومت در مقابل کودتا در ماه اوت سال ۱۹۶۶ به شهادت رسید.
این شعر سید قطب که از پیشگامان فلسفه جنبش اخوان المسلمین بود، گویی برای هزاران مخالف کودتای نظامی در بند مصر امروزی به قلم گرفته شده است.
بازیگران غرب چنان کودتای نظامی در مقابل احکام صادره اعدام در مصر نیز سکوت اختیار کردند. ولی ترکیه تنها کشوری است که در قبال تمامی این ناحقی ها موضع خود را بشکلی واضح و آشکار بیان داشته و منبعد نیز در قبال حوادث واقع در مصر که با آن پیوندهای تاریخی و جغرافی دارد، سکوت اختیار نخواهد کرد.
یک روز خونین اوت در مصر بود.
در این روز طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری انتخابی مصر و مخالفان او باز در میادین بودند.
مصر بوی خون می داد.
در بین تظاهرات کننده گان در میدان عدویه که برای اعتراض به ارتش کودتاگر تجمع کرده بودند، اسمای ۱۷ ساله دختر یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین نیز وجود داشت.
در درگیری های واقع اسما از پشت و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
اسما با اصابت گلوله ها بر زمین افتاده و در خون غلطید.
پدرش که اسما را بعنوان دخترم و آموزگارم می خواند در حین بدرقه او این شعر را به قلم گرفت : هنوز به صحبت های تو سیر نشده بودم که رفتی. در خواب تو را با لباس عروسی دیدم. وقتی خبر شهادت تو را شنیدم وقت عروسی تو در خوابم بود. به تو الوداع نمی گویم بلکه بر عکس به امید دیدار می گویم.
این نامه تلخی بود که یک پدر می توانست برای دخترش بنویسد.
حال آنکه همه چیز عالی شروع شده بود. نسیم بهاری در مصر نیز شروع به وزیدن گرفته بود. دیکتاتوری سی ساله حسنی مبارک با تظاهرات اعتراض آمیز توام با صلح در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ سرنگون شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شده بود، محمد مرسی به پیروزی رسیده و روند تدوین قانون اساسی جدید کشور آغاز شده بود. قرار بود که مصر به یک کشور دموکراتیک، آزاد و مرفه تبدیل شود. ولی هنوز یک سال از مدت بر سرکار آمدن رهبر جدید نگذشته بود که در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ پیاده کردن نقشه های سرنگونی سازی او شروع شد. مرسی به تلاش برای حاکمیت مطلق و کسب قدرت هر چه بیشتر متهم می گردید. در واقع غرب بیم آن داشت که مصر جدید به قرار داد کمپ دیوید که در سال ۱۹۷۸ مابین انورسادات رهبر پیشین مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل امضا شده و روابط بین دو کشور را تا حدی به سطح معمولی رسانده بود، پایبند نماند. زیرا حکومت جدید در مصر هم پیمان حماس بوده و در نتیجه تغییرات احتمالی حاصله در سیاست مصر در قبال اسرائیل موجب نگرانی می گردید. تظاهرات صلح جویانه که در قاهره آغاز شده بود با حمله به مرکز سازمان اخوان المسلمین به حوادث خونینی که هفته هاست ادامه دارد، تبدیل شد. اگرچه مرسی همواره فریاد می زد که مشروعیت خود را از انتخابات دموکراتیک گرفته است ولی ارتش مصر روز سوم جولای سال ۲۰۱۳ اعلام داشت که دوره ریاست جمهوری مرسی به سر رسیده است. مخالفان این طرح های از قبل برنامه ریزی شده ، با سلاح، گلوله های حقیقی و آتش یعنی خون سرکوب شدند. سازمان اخوان المسلمین بسته شده ،فعالیت هایش منع گردیده و تمامی دارایی های آن ضبط شد. بر علیه هزار و ۲۲۸ نفر که ادعا گردید در خلال حوادث واقع در ۱۴ ام اوت در تشوق کشتارها و حوادث خشونت بار ایفای نقش کرده بودند، اقامه دعوی گردید. به اولین این دعاوی در ۲۴ ام مارس سال جاری رسیده گی شد. در جلسه دادگاه حکم اعدام ۵۲۸ نفر و برائت ۱۷ نفر صادر گردید. دومین جلسه دادگاه در آوریل نه دقیقه طول کشید. در این جلسه تمامی متهمین به مجازات اعدام محکوم شده و ۴۹۱ حکم اعدام قبلی نیز به مجازات حبس ابد تبدیل شد. پرونده های محکومین اعدام در حال حاضر در دست مفتگیری است. در صورت تصویب مصر باز به خون آغشته خواهد شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در طول این یک سال چه اتفاقاتی افتاد ؟
در گودالی که برای محمد مرسی کنده شده بود خود حکومت کوتا افتاد. علیرغم کمک های مالی فراوان کشورهای حوزه خلیج فارس به مصر که حکومت قبلی را متهم به برهم زدن نظام اقتصادی آن می کردند، اوضاع در این کشور بهبودی نیافت. . کادرهای اداری نیز با طرفداران مبارک پر شد. مصر اکنون وارد روند انتخابات ریاست جمهوری گردید. ولی وقتی تحولات قبل و بعد از حسنی مبارک را مد نظر قرار می دهیم، می بینیم که حقایق موجود قابل تامل و تعمق است. در سیاست مصر ارتش همواره نقش کلید ایفا کرده و تاثیرات تعیین کننده گی آن هنوز هم ادامه دارد. ارتش مصر با اینکه در خلال انقلاب به دورسازی حسنی مبارک از اقتدار با دید مثبت می نگریست ولی هیچ وقت به دخالت در بروکراسی موجود در کشور نیز اجازه نداده بود. در خلال زمامداری یک ساله مرسی نیز صلاحیت های ریاست جمهوری با بیانیه شورای عالی نظامی محدود می گردید. و بالاخره کودتای نظامی به موجودیت اتوریته نظامی در این کشور صحه گذاشت. در صورت تغییر این دور تسلس مصر به معنای واقعی کلمه بوی بهار خواهد داد. همانگونه که سید قطب در شعر خود بنام " برادرم تو آزادی " می گوید :
برادر عزیزم تو حتی اگر پشت میله های زندان هم که باشی ، آزادی.
برادر عزیزم اگر تو را به زنجیر بکشند، آزادی .
سید قطب یکی دیگر از شهدای مصر مانند اسما است که بعلت مقاومت در مقابل کودتا در ماه اوت سال ۱۹۶۶ به شهادت رسید.
این شعر سید قطب که از پیشگامان فلسفه جنبش اخوان المسلمین بود، گویی برای هزاران مخالف کودتای نظامی در بند مصر امروزی به قلم گرفته شده است.
بازیگران غرب چنان کودتای نظامی در مقابل احکام صادره اعدام در مصر نیز سکوت اختیار کردند. ولی ترکیه تنها کشوری است که در قبال تمامی این ناحقی ها موضع خود را بشکلی واضح و آشکار بیان داشته و منبعد نیز در قبال حوادث واقع در مصر که با آن پیوندهای تاریخی و جغرافی دارد، سکوت اختیار نخواهد کرد.یک روز خونین اوت در مصر بود.
در این روز طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری انتخابی مصر و مخالفان او باز در میادین بودند.
مصر بوی خون می داد.
در بین تظاهرات کننده گان در میدان عدویه که برای اعتراض به ارتش کودتاگر تجمع کرده بودند، اسمای ۱۷ ساله دختر یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین نیز وجود داشت.
در درگیری های واقع اسما از پشت و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
اسما با اصابت گلوله ها بر زمین افتاده و در خون غلطید.
پدرش که اسما را بعنوان دخترم و آموزگارم می خواند در حین بدرقه او این شعر را به قلم گرفت : هنوز به صحبت های تو سیر نشده بودم که رفتی. در خواب تو را با لباس عروسی دیدم. وقتی خبر شهادت تو را شنیدم وقت عروسی تو در خوابم بود. به تو الوداع نمی گویم بلکه بر عکس به امید دیدار می گویم.
این نامه تلخی بود که یک پدر می توانست برای دخترش بنویسد.
حال آنکه همه چیز عالی شروع شده بود. نسیم بهاری در مصر نیز شروع به وزیدن گرفته بود. دیکتاتوری سی ساله حسنی مبارک با تظاهرات اعتراض آمیز توام با صلح در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ سرنگون شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شده بود، محمد مرسی به پیروزی رسیده و روند تدوین قانون اساسی جدید کشور آغاز شده بود. قرار بود که مصر به یک کشور دموکراتیک، آزاد و مرفه تبدیل شود. ولی هنوز یک سال از مدت بر سرکار آمدن رهبر جدید نگذشته بود که در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ پیاده کردن نقشه های سرنگونی سازی او شروع شد. مرسی به تلاش برای حاکمیت مطلق و کسب قدرت هر چه بیشتر متهم می گردید. در واقع غرب بیم آن داشت که مصر جدید به قرار داد کمپ دیوید که در سال ۱۹۷۸ مابین انورسادات رهبر پیشین مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل امضا شده و روابط بین دو کشور را تا حدی به سطح معمولی رسانده بود، پایبند نماند. زیرا حکومت جدید در مصر هم پیمان حماس بوده و در نتیجه تغییرات احتمالی حاصله در سیاست مصر در قبال اسرائیل موجب نگرانی می گردید. تظاهرات صلح جویانه که در قاهره آغاز شده بود با حمله به مرکز سازمان اخوان المسلمین به حوادث خونینی که هفته هاست ادامه دارد، تبدیل شد. اگرچه مرسی همواره فریاد می زد که مشروعیت خود را از انتخابات دموکراتیک گرفته است ولی ارتش مصر روز سوم جولای سال ۲۰۱۳ اعلام داشت که دوره ریاست جمهوری مرسی به سر رسیده است. مخالفان این طرح های از قبل برنامه ریزی شده ، با سلاح، گلوله های حقیقی و آتش یعنی خون سرکوب شدند. سازمان اخوان المسلمین بسته شده ،فعالیت هایش منع گردیده و تمامی دارایی های آن ضبط شد. بر علیه هزار و ۲۲۸ نفر که ادعا گردید در خلال حوادث واقع در ۱۴ ام اوت در تشوق کشتارها و حوادث خشونت بار ایفای نقش کرده بودند، اقامه دعوی گردید. به اولین این دعاوی در ۲۴ ام مارس سال جاری رسیده گی شد. در جلسه دادگاه حکم اعدام ۵۲۸ نفر و برائت ۱۷ نفر صادر گردید. دومین جلسه دادگاه در آوریل نه دقیقه طول کشید. در این جلسه تمامی متهمین به مجازات اعدام محکوم شده و ۴۹۱ حکم اعدام قبلی نیز به مجازات حبس ابد تبدیل شد. پرونده های محکومین اعدام در حال حاضر در دست مفتگیری است. در صورت تصویب مصر باز به خون آغشته خواهد شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در طول این یک سال چه اتفاقاتی افتاد ؟
در گودالی که برای محمد مرسی کنده شده بود خود حکومت کوتا افتاد. علیرغم کمک های مالی فراوان کشورهای حوزه خلیج فارس به مصر که حکومت قبلی را متهم به برهم زدن نظام اقتصادی آن می کردند، اوضاع در این کشور بهبودی نیافت. . کادرهای اداری نیز با طرفداران مبارک پر شد. مصر اکنون وارد روند انتخابات ریاست جمهوری گردید. ولی وقتی تحولات قبل و بعد از حسنی مبارک را مد نظر قرار می دهیم، می بینیم که حقایق موجود قابل تامل و تعمق است. در سیاست مصر ارتش همواره نقش کلید ایفا کرده و تاثیرات تعیین کننده گی آن هنوز هم ادامه دارد. ارتش مصر با اینکه در خلال انقلاب به دورسازی حسنی مبارک از اقتدار با دید مثبت می نگریست ولی هیچ وقت به دخالت در بروکراسی موجود در کشور نیز اجازه نداده بود. در خلال زمامداری یک ساله مرسی نیز صلاحیت های ریاست جمهوری با بیانیه شورای عالی نظامی محدود می گردید. و بالاخره کودتای نظامی به موجودیت اتوریته نظامی در این کشور صحه گذاشت. در صورت تغییر این دور تسلس مصر به معنای واقعی کلمه بوی بهار خواهد داد. همانگونه که سید قطب در شعر خود بنام " برادرم تو آزادی " می گوید :
برادر عزیزم تو حتی اگر پشت میله های زندان هم که باشی ، آزادی.
برادر عزیزم اگر تو را به زنجیر بکشند، آزادی .
سید قطب یکی دیگر از شهدای مصر مانند اسما است که بعلت مقاومت در مقابل کودتا در ماه اوت سال ۱۹۶۶ به شهادت رسید.
این شعر سید قطب که از پیشگامان فلسفه جنبش اخوان المسلمین بود، گویی برای هزاران مخالف کودتای نظامی در بند مصر امروزی به قلم گرفته شده است.
بازیگران غرب چنان کودتای نظامی در مقابل احکام صادره اعدام در مصر نیز سکوت اختیار کردند. ولی ترکیه تنها کشوری است که در قبال تمامی این ناحقی ها موضع خود را بشکلی واضح و آشکار بیان داشته و منبعد نیز در قبال حوادث واقع در مصر که با آن پیوندهای تاریخی و جغرافی دارد، سکوت اختیار نخواهد کرد.
یک روز خونین اوت در مصر بود.
در این روز طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری انتخابی مصر و مخالفان او باز در میادین بودند.
مصر بوی خون می داد.
در بین تظاهرات کننده گان در میدان عدویه که برای اعتراض به ارتش کودتاگر تجمع کرده بودند، اسمای ۱۷ ساله دختر یکی از رهبران جنبش اخوان المسلمین نیز وجود داشت.
در درگیری های واقع اسما از پشت و سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت.
اسما با اصابت گلوله ها بر زمین افتاده و در خون غلطید.
پدرش که اسما را بعنوان دخترم و آموزگارم می خواند در حین بدرقه او این شعر را به قلم گرفت : هنوز به صحبت های تو سیر نشده بودم که رفتی. در خواب تو را با لباس عروسی دیدم. وقتی خبر شهادت تو را شنیدم وقت عروسی تو در خوابم بود. به تو الوداع نمی گویم بلکه بر عکس به امید دیدار می گویم.
این نامه تلخی بود که یک پدر می توانست برای دخترش بنویسد.
حال آنکه همه چیز عالی شروع شده بود. نسیم بهاری در مصر نیز شروع به وزیدن گرفته بود. دیکتاتوری سی ساله حسنی مبارک با تظاهرات اعتراض آمیز توام با صلح در ماه فوریه سال ۲۰۱۱ سرنگون شده بود.
در اولین انتخابات ریاست جمهوری دموکراتیک در مصر که در ماه ژوئن سال ۲۰۱۲ برگزار شده بود، محمد مرسی به پیروزی رسیده و روند تدوین قانون اساسی جدید کشور آغاز شده بود. قرار بود که مصر به یک کشور دموکراتیک، آزاد و مرفه تبدیل شود. ولی هنوز یک سال از مدت بر سرکار آمدن رهبر جدید نگذشته بود که در ماه آوریل سال ۲۰۱۳ پیاده کردن نقشه های سرنگونی سازی او شروع شد. مرسی به تلاش برای حاکمیت مطلق و کسب قدرت هر چه بیشتر متهم می گردید. در واقع غرب بیم آن داشت که مصر جدید به قرار داد کمپ دیوید که در سال ۱۹۷۸ مابین انورسادات رهبر پیشین مصر و مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل امضا شده و روابط بین دو کشور را تا حدی به سطح معمولی رسانده بود، پایبند نماند. زیرا حکومت جدید در مصر هم پیمان حماس بوده و در نتیجه تغییرات احتمالی حاصله در سیاست مصر در قبال اسرائیل موجب نگرانی می گردید. تظاهرات صلح جویانه که در قاهره آغاز شده بود با حمله به مرکز سازمان اخوان المسلمین به حوادث خونینی که هفته هاست ادامه دارد، تبدیل شد. اگرچه مرسی همواره فریاد می زد که مشروعیت خود را از انتخابات دموکراتیک گرفته است ولی ارتش مصر روز سوم جولای سال ۲۰۱۳ اعلام داشت که دوره ریاست جمهوری مرسی به سر رسیده است. مخالفان این طرح های از قبل برنامه ریزی شده ، با سلاح، گلوله های حقیقی و آتش یعنی خون سرکوب شدند. سازمان اخوان المسلمین بسته شده ،فعالیت هایش منع گردیده و تمامی دارایی های آن ضبط شد. بر علیه هزار و ۲۲۸ نفر که ادعا گردید در خلال حوادث واقع در ۱۴ ام اوت در تشوق کشتارها و حوادث خشونت بار ایفای نقش کرده بودند، اقامه دعوی گردید. به اولین این دعاوی در ۲۴ ام مارس سال جاری رسیده گی شد. در جلسه دادگاه حکم اعدام ۵۲۸ نفر و برائت ۱۷ نفر صادر گردید. دومین جلسه دادگاه در آوریل نه دقیقه طول کشید. در این جلسه تمامی متهمین به مجازات اعدام محکوم شده و ۴۹۱ حکم اعدام قبلی نیز به مجازات حبس ابد تبدیل شد. پرونده های محکومین اعدام در حال حاضر در دست مفتگیری است. در صورت تصویب مصر باز به خون آغشته خواهد شد. در اینجا این سوال مطرح می شود که آیا در طول این یک سال چه اتفاقاتی افتاد ؟
در گودالی که برای محمد مرسی کنده شده بود خود حکومت کوتا افتاد. علیرغم کمک های مالی فراوان کشورهای حوزه خلیج فارس به مصر که حکومت قبلی را متهم به برهم زدن نظام اقتصادی آن می کردند، اوضاع در این کشور بهبودی نیافت. . کادرهای اداری نیز با طرفداران مبارک پر شد. مصر اکنون وارد روند انتخابات ریاست جمهوری گردید. ولی وقتی تحولات قبل و بعد از حسنی مبارک را مد نظر قرار می دهیم، می بینیم که حقایق موجود قابل تامل و تعمق است. در سیاست مصر ارتش همواره نقش کلید ایفا کرده و تاثیرات تعیین کننده گی آن هنوز هم ادامه دارد. ارتش مصر با اینکه در خلال انقلاب به دورسازی حسنی مبارک از اقتدار با دید مثبت می نگریست ولی هیچ وقت به دخالت در بروکراسی موجود در کشور نیز اجازه نداده بود. در خلال زمامداری یک ساله مرسی نیز صلاحیت های ریاست جمهوری با بیانیه شورای عالی نظامی محدود می گردید. و بالاخره کودتای نظامی به موجودیت اتوریته نظامی در این کشور صحه گذاشت. در صورت تغییر این دور تسلس مصر به معنای واقعی کلمه بوی بهار خواهد داد. همانگونه که سید قطب در شعر خود بنام " برادرم تو آزادی " می گوید :
برادر عزیزم تو حتی اگر پشت میله های زندان هم که باشی ، آزادی.
برادر عزیزم اگر تو را به زنجیر بکشند، آزادی .
سید قطب یکی دیگر از شهدای مصر مانند اسما است که بعلت مقاومت در مقابل کودتا در ماه اوت سال ۱۹۶۶ به شهادت رسید.
این شعر سید قطب که از پیشگامان فلسفه جنبش اخوان المسلمین بود، گویی برای هزاران مخالف کودتای نظامی در بند مصر امروزی به قلم گرفته شده است.
بازیگران غرب چنان کودتای نظامی در مقابل احکام صادره اعدام در مصر نیز سکوت اختیار کردند. ولی ترکیه تنها کشوری است که در قبال تمامی این ناحقی ها موضع خود را بشکلی واضح و آشکار بیان داشته و منبعد نیز در قبال حوادث واقع در مصر که با آن پیوندهای تاریخی و جغرافی دارد، سکوت اختیار نخواهد کرد.


برچسب ها:

خبرهای مرتبط