د یونان د سواحلو ګارد ځواکونو دا ځل د ایژې په سمندر کې تورکي کښتۍ وځوروله


پيوندونه: