د تورکیې لومړنۍ کورنۍ او ملي‌ بې پیلوټه جنګي‌ الوتکې خپل یو بل ډیر مهم ازمایښت هم بشپړ کړ.


پيوندونه: