د تورکیې د دفاعي صنایعو مهمو شرکتونو نه هاولسن رئیس د خپلو نوو محصولاتو په اړه معلومات ورکړل


پيوندونه: