د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپور شوي راپور کې راغلي دي چې د پي کاکا ترهګری سازمان خپلو لیکو کې د ماشومانو جلب او جذب ته دوام ورکوي


پيوندونه: