د تركيې نوى توغندى د آزمايلو پر مهال وګورئ.

د تركيې نوى ټيكنالوژيك ځيرمن توغندى په برياليتوب سره وآزمايل شو.

د جيريت په نامه دا توغندى چې د تركي انجينيرانو لخوا ډيزاين شوى دى، كولاى شو چې د چورلكې او ټانك نه وتوغول او د لايزي سيستم سره هدف په برياليتوب سره وولي.