د ترکیې سمندري‌ ځواکونو په ايژې او ختیځه مدیترانه کې  تر ننه پورې تر ټولو پراخه او هر اړخیز  سمندري‌ تطبیقات پيل کړ.


پيوندونه: