د ترکیې د اق قویو د اټومي انرژۍ سنټرال لومړنی ریکټور به تر ۲۰۲۳ کاله فعال شي


پيوندونه: