تورکیې خپله ملي او کورنۍ مخابراتي سپوږمکۍ ترکسات ۶ اې په بریالیتوب فضا ته وتوغوله


پيوندونه: