د امریکا د کانګرس په مخکې د ټرمپ د پلویانو په مظاهرو کې ۴ تنه وژل شوي


پيوندونه: