یو وخت د یوناني کډوالو سره سوري وګړو څه ډول چلند کړی وو او نن یونان د سوري کډوالو سره څه ډول چلند کوي


پيوندونه: