په غزه کې په زرګونو تنه ماشومان لا درکه دي


پيوندونه: