د فلسطیني زندانیانو سره د اسرائیلو چلند د ۲۰۲۳ کال د اکتوبر د ۷ پیښو نه وروسته لا زشت او ظالمانه شوی دی


پيوندونه: