د ترکیې سرپرست لوی درستیز د تیرې شپې ناکامې کودتا په اړه معلومات وړاندې کړل

د ترکیې سرپرست لوی درستیز ستر جنرال امید دوندار د تیرې شپې د ناکامې کودتا په اړه هیوادوالو ته او نړۍ ته معلومات وړاندې کړل. 


پيوندونه: ترکیه , کودتا