د شهيد په كور كې د اردوغان تلاوت

ولسمشر اردوغان د يو شهيد شوي سرتيري كور ته لاړ او د قرآن كريم د څو آياتو په لوستلو سره يې  شهيد ته دعا وكړه او د كورنۍ سره يې خواخوږي وښودله. 


پيوندونه: شهيد , اردوغان