په کندهار کې په جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه شوې


پيوندونه: