په ۲۰۲۱ کال کې په منځنۍ اسیا تر ټولو ستره پیښه طالبان واک ته رسیدل


پيوندونه: