شتمن خلک د بې وزلو  خلکو په پرتله د جنیټیکي پلوه  لا زیات د سرطان خطر سره مخامخ دي.

په یوه څیړنه کې  چې په فنلینډ کې د هیلسنکي پوهنتون لخوا ترسره شوې  دا معلومه شوې ده چې شتمن خلک د بې وزلو په پرتله د جنیټیکي پلوه لا زیات د سرطان ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي.

2158174
شتمن خلک د بې وزلو  خلکو په پرتله د جنیټیکي پلوه  لا زیات د سرطان خطر سره مخامخ دي.

شتمن خلک د بې وزلو  خلکو په پرتله د جنیټیکي پلوه  لا زیات د سرطان خطر سره مخامخ دي.

په یوه څیړنه کې  چې په فنلینډ کې د هیلسنکي پوهنتون لخوا ترسره شوې  دا معلومه شوې ده چې شتمن خلک د بې وزلو په پرتله د جنیټیکي پلوه لا زیات د سرطان ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ دي. پدې څیړنه کې ټولنیز اقتصادي حالت څه ډول  په جینیټکي فکتورونه کې  بدلون رامنځته کوي او سرطان د ناروغیو خطرات ډیروي په اړه څیړنې شوي دي.

څیړونکو دا موندلې ده چې  شتمن خلک د جنیټیکي پلوه د لا زیات خطر سره مخامخ دي  ، مګر دا خطر د د ژوند طرز او روغتیا پاملرنې ته د لاس رسي  له امله متوازن دی.

دا څیړنه د ټولنیز ژوند پلوه د  بیلابیلو ګروپونو د خلکو د جینیټکي معلوماتو د  پرتله کولو سره ترسره شوې، او پایلې یې ښودلې ده  چې شتمن خلک د بې وزلو په پرتله لا زیات د  سرطان د ځینو ډولونو د خطر سره مخ دي.

د څیړنې په پایله کې ټینګار شوی دی چې د سرطاني معایناتو پروګرامونو او روغتیا پالیسيو کې  باید ټولنیز اقتصادي عوامل په پام کې ونیول شي.اړوند خبرونه