ولسمشر اردوغان د اختر د لمانځه د ادا كولو نه وروسته

اردوغان د كوچني اختر لمونځ په استانبول كې د معمار سينان په جامع مسجد كې ادا كړ.  وروسته يې په بازار كې د هېوادوالو سره د اختر مباركي وكړه او كوچنيان يې ونازول. 

اردوغان د اختر د لمانځه د ادا كولو نه وروسته

اردوغان د كوچني اختر لمونځ په استانبول كې د معمار سينان په جامع مسجد كې ادا كړ. 

وروسته يې په بازار كې د هېوادوالو سره د اختر مباركي وكړه او كوچنيان يې ونازول. 


پيوندونه: اردوغان