امریکا په سیاټل ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ نه د نوموړي هیواد بیرغ راښکته کړ

امریکا  د نوموړي هیواد د سیاتل  په ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ نه د روسیې بیرغ  راښکته کړ.

962288
امریکا په سیاټل ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ نه د نوموړي هیواد بیرغ راښکته کړ

امریکا  د نوموړي هیواد د سیاتل  په ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ نه د روسیې بیرغ  راښکته کړ.

دا خبره په واشنګټن کې د روسیې  سفارت کړې ده .

په واشنګټن کې د روسیې سفارت ویلي دي چې امریکايي مقاماتو  د سیاتل ایالت کې د روسیې د قونسلګرۍ  نه  بیرغ  راښکته کړې دی.

د روسیې  سفارت ویلي دي چې  د امریکا متحده ایالتونو دا اقدام  د نړۍوالو قوانینو په ټکر کې  دی  او هر څه ژر باید  د روسیې بیرغ بیرته  په قونسلګرۍ وځوړول شي.

سفارت ویلي دي چې د قونسلګرۍ  اراضي  او خاوره د روسیې  د دولت  اړوند  ده  او د روسیې په خاوره کې دا ډول اقدام  د منلو وړ ندی.

د روسیې د ملي سمبولونو  پر پر وړاندې دا ډول  اقدام په هیڅډول د منلو وړ ندی.اړوند خبرونه