فیسبوک د بیت المقدس په اړه بښنه وغوښته

فیسبوک  د بیت المقدس په اړه  د نظر پوښتنې د فورم  د خپلې پاڼې نه د  لرې کولو له امله  بښنه وغوښته.

868853
فیسبوک د بیت المقدس په اړه بښنه وغوښته

فیسبوک  د بیت المقدس په اړه  د نظر پوښتنې د فورم  د خپلې پاڼې نه د  لرې کولو له امله  بښنه وغوښته.

فیسبوک  دوه ورځې مخکې  د اسلامي کنفرانس د ډیالوګ او همکاریو  د ځوانانو څانګې لخوا  د بیت المقدس  په اړه  جوړ شوی   د نظرپوښتنې  فورم  د تحریک امیزه  فورم  په بهانه  له پاڼې  نه  لرې کړ.

د اسلامي کنفرانس  د ډیالوګ او همکاریو د ځوانانو څانګې  پدې  نظر پوښتنه کې د اسلامي نړۍ د ځوانانو نه  د بیت المقدس د ستونزې د حل په خاطر د هغوې  د نظریاتو غوښتنه کړې وه.

فیسبوک  بیا  د نظرپوښتنې فورم  شدت  ته د هڅونې  او تحریک امیزه  په بهانه  له پاڼې  لرې کړ.

د اسلامي نړۍ ځوانانو  پدې اړه  سخت غبرګون څرګند کړ.

د فیسبوک  نن بیا د نظرپوښتنې  فورم  له سره  په پاڼه کې  کیښود. فیسبوک  پدې اړه  د بښنې غوښتنه وکړه او وویل چې  د خطا له امله  دا فورم  له پاڼې لرې کړی وو.

فیسبوک وویل چې  د مجدد  ارزونې  نه وروسته  پریکړه وکړه  چې فورم  خپور کړي. فیسبوک  ددې خطا له امله د بښنې غوښتنه وکړه.

د ویلو ده چې د اسلامي کنفرانس د ډیالوګ او همکاریو د ځوانانو څانګې غوښتل چې ددې نظر پوښتنې  پایلې  او د اسلامي نړۍ د ځوانانو نظریات د اسلامي همکاریو د تشکلاتو سره  شریکې کړي.اړوند خبرونه