Kelazatan dari Istana Uthmaniyyah (Ayva Dolması)

 

 Kelazatan dari Istana Uthmaniyyah (Ayva Dolması)


Bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat Ayvalı Dolma adalah: