Kejayaan UAV Bayraktar dengan Peluru Baru

UAV Bayraktar bersenjata TB2 dengan peluru pintar siri baru, pada uji cuba berhasil mengena sasaran dengan tepat.